Veel animo voor Tunnelvisie en Tegenspraak

24 september 2013 - Onder veel animo ging donderdag 19 September jl. het seminar ‘Tunnelvisie en tegenspraak’ van start. Volgend op de publicatie van een nieuwe Cahiers Politiestudies: Vernieuwing in de Opsporing. Luis in […] lees meer.

Het imago van de politie, een analyse van dr Marsha de Vries

23 september 2013 - In opdracht van de SMV heeft Motivaction een onderzoek uitgevoerd onder burgers over hun ervaringen met de politie, het imago van de politie en hun visie op de taken van […] lees meer.

Onderzoek naar imago politie

11 september 2013 - De Nederlandse bevolking is ontevreden over de bereikbaarheid van de politie. Dat is één van de conclusies van een onderzoek naar het imago van de politie onder de bevolking dat […] lees meer.

U-MEET – Safe New World: moet veiligheid in de wet?

04 september 2013 - De Vrije Universiteit Amsterdam nodigt u uit voor een inspirerend debat over dit thema. De handhaving van veiligheid is een kerntaak van de overheid, politie en justitie in het bijzonder. […] lees meer.

Column Platform Bezorgde Dienders: Onder en boven de wet?

14 augustus 2013 - Enige tijd geleden werd ik door mijn teamchef benaderd en die vertelde mij dat een burger per mail een klacht had ingediend over een politiemotorrijder die zonder gebruik van zwaailicht […] lees meer.

Symposium Politieonderzoek, Politieonderwijs, Politie

01 augustus 2013 - Het lectoraat Politiegeschiedenis van de Politieacademie nodigt u uit voor het symposium Politieonderzoek, Politieonderwijs, Politie ter ere van Piet van Reenen. Dit symposium vindt plaats op maandagochtend 2 september op de Concernlocatie […] lees meer.

Langer doorwerken maakt ouderenbeleid noodzakelijk

29 juli 2013 - Toen ik onlangs in de auto onderweg was, luisterde ik naar het live verslag van een spannende schaatswedstrijd tussen Bob de Jong en Jorrit Bergsma. De verslaggever sprak over “de […] lees meer.

Schrijf u nu in voor seminar ‘Tunnelvisie en tegenspraak’

25 juli 2013 - De Stichting Maatschappij en Veiligheid organiseert op donderdag 19 september 2013 een seminar naar aanleiding van het verschijnen van het boek ‘Vernieuwing in de opsporing’, in de reeks Cahier Politiestudies […] lees meer.

Deinzer Scheepsalmanak

23 juli 2013 - De Deinzer Scheepsalmanak is een verslag van de tweedaagse conferentie die de Stichting Maatschappij en Veiligheid (SMV) en het Centrum voor Politiestudies uit België (CPS) organiseerden op 12 en 13 […] lees meer.

SMV Publicatieprijs 2013

17 juli 2013 - Eenmaal per twee jaar reikt de Stichting Maatschappij en Veiligheid een prijs uit aan de auteur van een boek over een onderwerp op het brede terrein van veiligheid en veiligheidszorg. […] lees meer.

Wijkagenten: rotsen in de branding

16 juli 2013 - Vertrouwen in de politie In het Ontwerpplan Nationale Politie staat onder het kopje ‘Waakzaam en Dienstbaar’ dat de belangrijkste maatstaf voor goed politiewerk het vertrouwen is dat burgers in het […] lees meer.

Veiligheid, een balans van verantwoordelijkheden

08 juli 2013 - Bij vele onafhankelijke onderzoeken ervoer prof. mr. Pieter van Vollenhoven niet alleen dat er een grote onduidelijkheid bestaat over de eigen verantwoordelijkheid voor veiligheid bij ondernemingen en organisaties, maar ook […] lees meer.