Cahiers politiestudies

Begin 2009 zijn de Stichting Maatschappij, Veiligheid en Politie en haar Belgische zusterorganisatie, het Centrum voor Politie Studies (CPS), begonnen met het gezamenlijk uitgeven van de zogenoemde ‘Cahiers Politiestudies’.

In deze uitgaven worden bijdragen gebundeld van hoge kwaliteit, gericht op thema’s en fenomenen binnen het politie- en veiligheidsdomein. Alhoewel het criminologische perspectief domineert, kennen de bijdragen een multidisciplinair karakter. De artikelen zijn van de hand van zowel wetenschappers als van deskundigen uit de veiligheidspraktijk. Alle bijdragen worden voor publicatie beoordeeld door een groep internationale, voor de auteurs anonieme, reviewers uit de wetenschap en politiepraktijk. Daarmee is de kwaliteit van de uitgaven gewaarborgd.

Deze boeken bevatten zeer interessante essays en geven een actueel beeld van de praktijk en de (wetenschappelijke) opvattingen over verschillende thema’s in België en Nederland. Vier maal per jaar verschijnen deze publicaties.

In 2009 zijn de volgende titels verschenen:
– Politionele bestuurlijke informatiestromen (Cahier 10, 2009-1);
– Restorative Policing (Cahier 11, Engelstalig, 2009-2);
– De relatie in de strafrechtsketen tussen politie, parket, onderzoeksrechter en rechtbank (Cahier 12, 2009-3);
– Wat doet de politie? (Cahier 13, 2009-4).

In 2010:
– Politieleiderschap (Cahier 14/2010-1);
– Policing multiple communities (Cahier 15/2010-2);
– Policing in Europe (Engelstalig, Cahier 16/2010-3);
– Evidence Based Policing (Cahier 17/2010-4).

In 2011:
– Social disorder (Cahier 18/2011-1);
– Burgerparticipatie (Cahier 19/2011-2);
– Technology and Police (Engelstalig, Cahier 20/2011-3);
– De kwaliteit van proces-verbaal en aangifte (Cahier 21/2011-4).

In 2012:
– Professionalisering en socialisatie (Cahier 22/2012-1);
– Geweld en politie (Cahier 23/2012-2);
– Integriteit en deontologie (Cahier 24/2012-3);
– Tides and currents in police theories (Cahier 25/2012-4).

In 2013:
– Schaalveranderingen (Cahier 26/2013-1);
– Mensenrechten en politie (Cahier 27/2013-2);
– Vernieuwing in de opsporing (Cahier 28/2013-3);
– Illegale en informele economie (Cahier 29/2013-4).

In 2014:
– Politie en haar maatschappelijke partners (Cahier 30/2014-1);
– Het gezag van de politie (Cahier 31/2014-2);
– Democratische politie (Cahier 32/2014-3);
– De toekomst van de politie (Cahier 33/2014-4).

In 2015:
– Jongeren en politie (Cahier 34/2015-1);
– Ethnic profiling en interne diversiteit bij de politie (Cahier 35/2015-2);
– Outsourcing policing (Cahier 36/2015-3);
– Verantwoording (Cahier 37/2015-4).

In 2016:
– Groene criminologie en veiligheidszorg (Cahier 38/2016-1);
– Criminele organisaties en organisatiecriminaliteit (Cahier 39/2016-2);
– Politie en gezondheidszorg (Cahier 40/2016-3);
– Meten is weten (Cahier 41/2016-4).

In 2017
– Ideologisch activisme en radicalisering (Cahier 42/2017-1);
– Eigenrichting (Cahier 43/2017-2);
– De vervloeiing van binnenlandse en buitenlandse veiligheid  (Cahier 44/2017-3);
– Herinneren en vergeten in de politie (Cahier 45/2017-4).

In 2018
– Dienstverlening door de politie (Cahier 46/2018-1);
– Evaluatie van de politie (Cahier 47/2018-2);
– Opleiding & onderwijs van de politie (Cahier 48/2018-3) nog te verschijnen;
– Glocalisering (Cahier 49/2018-4) nog te verschijnen.

Heeft u interesse in één van deze boeken? Neem dan contact met ons op.