Schrijf u nu in voor seminar ‘Tunnelvisie en tegenspraak’

25 juli 2013

De Stichting Maatschappij en Veiligheid organiseert op donderdag 19 september 2013 een seminar naar aanleiding van het verschijnen van het boek ‘Vernieuwing in de opsporing’, in de reeks Cahier Politiestudies van Uitgeverij Maklu.

Tegenspraak werd in 2006 bij de Nederlandse politie ingevoerd naar aanleiding van de Schiedammer parkmoord en is een middel om tunnelvisie in de opsporing te voorkomen. In Cahier Politiestudies 28 Vernieuwing in de opsporing staan twee onderling tegenstrijdige bevindingen op grond van onderzoek.

Renze Salet deed onderzoek naar de uitvoering van tegenspraak. Zij concludeert dat tegenspraak kan bijdragen aan het voorkomen of doorbreken van tunnelvisie, maar dat de bijdrage van tegenspraak vaak beperkt en indirect is. Gebrek aan institutionalisering ligt hier aan ten grondslag. Zij wijst erop dat binnen de politie tegenspraak soms als overbodig wordt gezien. De recherche zou voldoende kritisch over zichzelf zijn. Dit optimisme blijkt niet uit haar onderzoek. Zij pleit voor uitbreiding van tegenspraak ook buiten grootschalige onderzoeken.

In hun onderzoek komen Ira Helsloot en Jelle Groenendaal tot geheel andere conclusies. Zij constateren dat het gevaar van tunnelvisie op ruime schaal wordt onderkend binnen de opsporing in Nederland. Op grond van de hoge ervaringsdeskundigheid van rechercheurs in combinatie met de ‘stupiditeit’ van de meeste criminelen pleiten zij juist voor deprotocolisering van het meeste recherchewerk. Dit zou de efficiency van de opsporing verhogen. Minder protocolisering levert meer daadkracht op.

Sprekers zijn onder anderen promovenda criminologie Renze Salet, Ira Helsloot hoogleraar bestuurskunde en Jelle Groenendaal, promvendus bestuurskunde. Reacties op de bijdragen zullen worden gegeven door forensisch onderzoeker Bas Seldenthuis, Frits Posthumus, advocaat-generaal bij het ressortparket Amsterdam, Peter van Koppen, hoogleraar rechtspsychologie en Ybo Buruma, raadsheer bij de Hoge Raad der Nederlanden. Dagvoorzitter is prof. dr. Bob Hoogenboom.

Graag nodigen wij u uit om dit seminar bij te wonen, wij hopen u 19 september te mogen begroeten!

Klik hier voor het programma

Klik hier voor de inschrijving

 

Dit middagseminar is de derde van een reeks seminars die de Stichting Maatschappij en Veiligheid (SMV)  samen met Uitgeverij Maklu organiseert rond het verschijnen van een nieuwe uitgave van de Cahiers Politiestudies. Deze verschijnen onder auspiciën van de SMV en haar Vlaamse zusterorganisatie Centrum voor Politiestudies (CPS). Het eerstvolgende seminar gaat over illegale en informele economie (eind 2013/begin 2014).

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *