Expertgroep Veiligheid

expertgroep-sDe SMV heeft in 2015 de zogenoemde ‘Expertgroep Veiligheid’ in het leven geroepen. De Expertgroep bestaat uit een aantal bedrijven uit verschillende sectoren die de passie voor veiligheid delen, het belang ervan onderschrijven en willen meedenken over veiligheidsissues. In de Expertgroep wordt gesproken over gemeenschappelijke veiligheidsissues en worden veiligheidsonderwerpen geagendeerd die door de SMV in een project ten uitvoer zullen worden gebracht.

Met deze Expertgroep geeft de SMV invulling aan haar motto ‘Samen werken aan veiligheid’. Ook stelt de Expertgroep de SMV in staat om scherper te kunnen focussen op veiligheid in het bedrijfsleven.

Eerste bijeenkomst Expertgroep

Leden

Tot nu toe bestaat de Expertgroep uit vertegenwoordigers van Siemens, RoyalHaskoning DHV, Achmea, PWC, PostNL, Van Oord, De Efteling en Alliander. Het streven is om de Expertgroep uit te breiden met nog enkele vooraanstaande bedrijven uit andere sectoren waar veiligheid een belangrijke rol speelt.

Eerste bijeenkomst

Tijdens de eerste Expertgroep bijeenkomst spraken de deelnemers open over hun veiligheidszorgen. Veel van die zorgen hangen samen met de verantwoordelijkheid voor veiligheid, met name de vraag in hoeverre ondernemingen en organisaties zelf verantwoordelijk (kunnen) zijn voor de veiligheid.

 

Waarom deelnemen aan de Expertgroep?
De Expertgroep biedt deelnemers de gelegenheid om:

  • Kennis te delen op het gebied van veiligheid en van elkaar te leren
  • Hun netwerk binnen het veiligheidsdomein te vergroten,
  • Veiligheidsissues op de maatschappelijke agenda te zetten, en
  • Hun reputatie te versterken op het gebied van veiligheid.

Inmiddels is de SMV een nieuwe fase ingegaan en is de Expertgroep Veiligheid opgeheven.