Privacyverklaring

De Stichting Maatschappij en Veiligheid respecteert de eisen uit de privacywetgeving zoals vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Onze privacyverklaring kunt u hier downloaden.