Het woord is aan … Jelmar Oomkens

12 oktober 2017 - Jelmar Oomkens, student Bestuur en Beleid, heeft recent zijn Masterscriptie afgerond over de cultuurverschillen tussen politieagenten en boa’s. Vroeger kwam het wel eens voor dat een Boa een identiteitsbewijs vorderde […] lees meer.

Prof mr. Pieter van Vollenhoven penning 2017

09 oktober 2017 - Jaarlijks reikt onze voorzitter prof mr Pieter van Vollenhoven enkele penningen uit aan burgers die ‘hun verantwoordelijkheid voor veiligheid’ hebben genomen. De afgelopen jaren zijn er bijvoorbeeld penningen gegaan naar […] lees meer.

Veiligheid vraagt om lering trekken en handhaven

04 oktober 2017 - “Veiligheid wordt gezien als kostenpost en gesjoemel met de regels loont. Velen worden nu dagelijks in hun werk met dit gesjoemel opgevoed. Dit schaadt naar mijn mening in hoge mate […] lees meer.

Twee stromen in het lokale politielandschap?

19 september 2017 - In de ogen van de Stichting Maatschappij en Veiligheid (SMV) is er met de invoering van de Nationale Politie onvoldoende aandacht besteed aan de consequenties die verbonden zijn aan de […] lees meer.

Het woord is aan … Gert-Jan Ludden

09 augustus 2017 - Veiligheid burgers in gevaar door bestuurscultuur   Het verval der instituties is zichtbaar. Er is weinig vertrouwen meer in de politiek en de kabinetsformatie neemt inmiddels cabareteske vormen aan. Kerkelijke […] lees meer.

NVWA moet opkomen voor publieke belang

09 augustus 2017 - Met regelmaat worden we opgeschrikt door berichten over veiligheidsincidenten en/of gesjoemel met de regels. De bedrijven maken hun verantwoordelijkheid voor veiligheid niet waar, maar ook het toezicht van de overheid […] lees meer.

VNO-NCW steunt Van Vollenhoven voor veiliger toezicht

19 juli 2017 - VNO-NCW voorzitter drs Hans de Boer reageert op de veiligheidsproblemen en voorgestelde maatregelen zoals beschreven in de SMV notitie ‘Zelfregulering, maar géén gesjoemel’. Zie de website van VNO-NCW voor de […] lees meer.

Privatisering van het bouwtoezicht voorlopig van de baan

12 juli 2017 - Woensdag 14 juni 2017 eiste een brand in de Londense Grenfell-flat vele slachtoffer op. Volgens de voorzitter van de SMV prof mr Pieter van Vollenhoven (in Nieuwsuur 19 juni 2017) […] lees meer.

Het woord is aan … Bulle Koster

22 juni 2017 - Valwanden bij binnenbranden Februari 2016 publiceerden wij onderstaand artikel. Inmiddels is het definitieve rapport beschikbaar, zie hier.  Per week brandt er gemiddeld 1 stal af in Nederland. Per jaar komen […] lees meer.

Studiemiddag 28 september 2017: Eigenrichting

20 juni 2017 - Op donderdag 28 september 2017 zal de eerstvolgende Cahiers op de Campus plaatsvinden, genaamd ‘Eigenrichting’ (Cahier 43). Deze studiemiddag vindt plaats bij de Avans Hogeschool te Den Bosch en duurt van 13:00 tot […] lees meer.

Discussienota over boa’s en politie

12 juni 2017 - De Stichting Maatschappij en Veiligheid (SMV) is een voorstander van één nationale politie waarin beide politietaken (handhaving van de openbare orde en hulpverlening én opsporing) onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden. […] lees meer.

Opheffen van strafrechtelijke immuniteiten van natuurlijke personen binnen de overheid

09 juni 2017 - Op 10 november 2015 verwierp de Eerste Kamer met een minieme meerderheid van één stem het initiatiefwetsvoorstel tot opheffing van de strafrechtelijke immuniteiten van publiekrechtelijke rechtspersonen en hun leidinggevenden. Op […] lees meer.