Studiemiddag 28 september 2017: Eigenrichting

20 juni 2017

Op donderdag 28 september 2017 zal de eerstvolgende Cahiers op de Campus plaatsvinden, genaamd ‘Eigenrichting’ (Cahier 43). Deze studiemiddag vindt plaats bij de Avans Hogeschool te Den Bosch en duurt van 13:00 tot 17:00 uur.

Rechtshandhaving is de verantwoordelijkheid van de overheid. Het ‘sociaal contract’ biedt burgers overheidsbescherming in ruil voor coöperatie aan de democratische samenleving. Dit monopolie leidt tot een verbod op eigenrichting: burgers mogen het heft niet in eigen handen nemen. In de democratische samenleving is dit immers niet gewenst en streng gereglementeerd. Afgelopen decennia echter wordt er in het kader van zelfredzaamheid een gedeelte terug gelegd bij de burger, en is het omgaan met eigenrichting aan herijking toe. Een tweede evolutie betreft de culturele eigenrichting. Het gaat hier om migrantengroepen die er concurrerende waarden- en normensystemen op na houden en wensen dat de rechtshandhaving plaatsvindt volgens geheel andere normen dan in het gastland. In welke mate kan afwijkende rechtshandhaving een plaats vinden in de democratische samenleving?

Op deze vragen biedt deze Cahier-studiemiddag antwoorden.

 

‘Cahiers op de Campus’ is een initiatief – in samenwerkingsverband tussen het Centre for Policing & Security en de Stichting Maatschappij en Veiligheid – rondom de Cahiers Politiestudies waarbij een breed publiek van wetenschappers, beleidsmakers en politiepersoneel de mogelijkheid krijgt kennis te maken met de Cahiers en de besproken vraagstukken.

De kosten van deze studiemiddag bedragen €65,- (incl. koffiepauze, borrel en Cahier Politiestudies nr. 43). Het gehele programma vindt u hier. Inschrijven kan via deze link, de deadline voor inschrijvingen is 22 september 2017. Voor meer informatie, zie de flyer.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *