Discussienota over boa’s en politie

12 juni 2017

De Stichting Maatschappij en Veiligheid (SMV) is een voorstander van één nationale politie waarin beide politietaken (handhaving van de openbare orde en hulpverlening én opsporing) onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden.

Helaas is met de invoering van de nationale politie in 2013 onvoldoende aandacht besteed aan de terugtrekking van de politie uit buurten en wijken en het afstoten van taken aan gemeentelijke boa’s. De politie richt zich vooral op de opsporing (‘het boeven vangen’) en de boa’s krijgen steeds meer taken op het gebied van de openbare ordehandhaving. Het beleid rond de lokale handhaving en de relatie tussen politie en boa’s is niet gebaseerd op keuzen, maar is gaandeweg zo gegroeid. Een nieuwe gemeentepolitie is aan het ontstaan, iets wat bij de komst van de Nationale Politie geenszins de bedoeling was! Hiermee wordt de verbondenheid tussen de twee politietaken losgelaten én ontstaat er een nieuwe vorm van versnippering, terwijl het tegengaan van versnippering nu juist de aanleiding was om de nationale politie in te voeren!

De SMV heeft een discussienota Lokale handhaving door de Nationale Politie gepubliceerd. Met deze disciussienota hoopt de SMV te bewerkstelligen dat de politiek zich (nogmaals) uitspreekt voor één nationale politie met het behoud van de twee politietaken, opsporing en handhaving van de openbare orde en hulpverlening, omdat die twee taken onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden.

Daarbij is volgens de SMV meer transparantie nodig over hoe de sterkte van de politie over de twee taken wordt verdeeld én over welke taken aan anderen worden afgestoten.

Ook is de SMV van mening dat de burgemeester als gezagsdrager, samen met de politie, de sterkte moet bepalen die noodzakelijk is voor de handhaving van de openbare orde. Indien de politie niet in staat is de gewenste sterkte te leveren, zouden gemeenten de mogelijkheid moeten hebben  om op eigen kosten extra politie-inzet in te huren. Dit betekent dat de gewenste  sterkte gedeeltelijk kan worden bekostigd uit de begroting van de politie en gedeeltelijk uit de begroting van de gemeenten. Maar hoe dan ook staat de politie garant voor hun inzet. Wijzigingen in de inzet en beschikbaarheid vereist de instemming van de burgemeester.

De discussienota van de SMV is mede gebaseerd op de notitie Van buitengewoon opsporingsambtenaren naar politiesurveillanten – Een visie op gemeentelijke handhavers en de notitie De opsporings- en handhavingstaak van de Nederlandse politie van Ronald van Steden én op het essay De toekomst van lokale handhaving reframed van Auke van Dijk.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *