Het woord is aan … Jelmar Oomkens

12 oktober 2017

Jelmar Oomkens, student Bestuur en Beleid, heeft recent zijn Masterscriptie afgerond over de cultuurverschillen tussen politieagenten en boa’s. Vroeger kwam het wel eens voor dat een Boa een identiteitsbewijs vorderde van een verdachte, en dat een politieagent deze gewoon weer teruggaf en de persoon in kwestie een “prettige dag” wenste. In het onderzoek van Jelmar Oomkens wordt gekeken hoe de boa-cultuur zich onderscheidt van de politiecultuur en hoe hiervanuit de (soms gebrekkige of conflictueuze) samenwerking tussen boa’s en politieagenten begrepen kan worden.

Voor zowel politieagenten als boa’s is het onderling vertrouwen een van de belangrijkste waarden. Dat is ook nodig, want beiden kennen ook een mate van isolatie ten opzichte van burgers. Ook hebben boa’s en politieagenten allebei een behoefte aan actie en spanning in hun werk: politieagenten omdat hun werk hierdoor gekenmerkt wordt, en boa’s omdat actie en spanning juist afwezig zijn in hun werk. Beide organisaties zijn ook in zekere mate hiërarchisch: boa’s, omdat zij onderhevig zijn aan politieke druk en politieke prioriteiten; politieagenten omdat zij ook wel eens met het leger vergeleken worden. Bij politieagenten komt dan ook meer machogedrag voor.

Over het algemeen lijken de politiecultuur en politiewaarden erg op die van boa’s. Daarom kan niet gesteld worden dat cultuurkenmerken een verklaring bieden voor botsingen tussen beide publieke organisaties. Een goede samenwerking tussen boa’s en politieagenten kan verklaard worden door de mate waarin er afspraken over informatiedeling gemaakt zijn (gemeenschappelijke briefings, aanwezigheid van boa’s op politiebureaus, meeluisteren op de portofoon), maar nog meer door tijdelijke detacheringen, gemeenschappelijke doelen in specifieke wijkprojecten en door afhankelijkheid van elkaar in complexe situaties. Een slechte samenwerking komt meestal doordat politieagenten boa’s als een bedreiging zien voor hun eigen werk of omdat ze boa’s nog als de ‘oude stadswachten’ zien.

Als aanbeveling geeft Jelmar Oomkens aan dat er een betere discussie gevoerd moet worden over hoe boa’s en politieagenten elkaar kunnen aanvullen zodat situaties, zoals in bovenstaand voorbeeld beschreven, niet voorkomen.

Zijn gehele scriptie kunt u hier downloaden.

* Veiligheid is van iedereen. We geven daarom graag het woord aan een breed scala van externe deskundigen om onderzoeken, ideeën en inspiratie met u te delen. Het gaat hierbij niet om standpunten van de Stichting Maatschappij en Veiligheid. De stichting is dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud van de rubriek ‘Het woord is aan …’

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *