Twee stromen in het lokale politielandschap?

19 september 2017

In de ogen van de Stichting Maatschappij en Veiligheid (SMV) is er met de invoering van de Nationale Politie onvoldoende aandacht besteed aan de consequenties die verbonden zijn aan de terugtrekkende beweging van de politie uit buurten en wijken en aan de komst van de huidige gemeentelijke buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s). Gelet op het gegeven dat regelmatig gesteld wordt dat de eigenlijke taak van de politie boeven vangen is (“de politie beperkt zich meer tot kerntaken en komt op grotere afstand van gemeenten te staan”), ontstaat naar de mening van de SMV niet alleen de schijn, maar gaat de Nationale Politie in werkelijkheid steeds meer functioneren als een justitiële politie. Naast de Nationale Politie ontstaan – zoals de VNG stelt – gemeentelijke boa’s als professionele handhavers die naar verwachting in 2020 allen overgestapt zullen zijn naar één nieuw modeluniform.

Lees hier onze discussienota.

2 reacties op “Twee stromen in het lokale politielandschap?

  1. Goed dat deze discussie wordt geagendeerd. Toch is de inzet voor lokale verankering in de politie-eenheden steviger als in de nota wordt gesuggereerd. Vooral door de energie van de lokale politie zelf, zoals de wijkagenten.
    Jammer dat de nota geen auteur e.d. vermeld

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *