De penningen 2015 gaan naar …

11 december 2015 - Winnaars 2014 De heer Razenberg en mevrouw Voermans uit Breda Op 27 april 2014 woedde er een grote brand in het seniorencomplex aan het Pels Rijckenpark in Breda. De brand ontstond […] lees meer.

Burgermoed beloond

10 december 2015 - Jaarlijks reikt de Stichting Maatschappij en Veiligheid penningen uit aan burgers die zich moedig hebben gedragen en zo een bijdrage hebben geleverd aan de veiligheid in de maatschappij. De uitreiking […] lees meer.

Prof Mr Pieter van Vollenhoven Penning

08 december 2015 - Veiligheid is een kerntaak van de overheid, maar we hebben als burgers zelf ook een eigen verantwoordelijkheid als het om veiligheid gaat. Toch is lang niet altijd duidelijk waaruit die […] lees meer.

Studiemiddag: Verantwoording en Politie

08 december 2015 - Op 28 januari 2016 vindt de tweede ‘Cahiers op de Campus’ themabijeenkomst plaats genaamd ‘Verantwoording en Politie’ (Cahier 37). ‘Cahiers op de Campus’ is een initiatief – in samenwerkingsverband tussen het Centre […] lees meer.

Brandstof tot nadenken

02 december 2015 - Prof mr. Pieter van Vollenhoven over veiligheid Donderdag 26 november jl. sprak prof mr. Pieter van Vollenhoven in het Maasgebouw bij de Kuip in Rotterdam een gezelschap van veiligheidsmanagers van […] lees meer.

Klokkenluider of querulant?

09 november 2015 - Zaterdag 7 november jl. organiseerde het Multatuli Huis in De Balie te Amsterdam een symposium waarin het fenomeen ‘klokkenluider’ nader onder de loep werd genomen. Ad Bos, Edward Snowden, Arthur […] lees meer.

Inspirerende eerste bijeenkomst Expertgroep

05 november 2015 - Woensdag 28 oktober jl. kwam de Expertgroep Veiligheid van de SMV voor de eerste keer bijeen, in kasteel De Wittenburg in Wassenaar. De Expertgroep is een initiatief van de SMV. […] lees meer.

De kwaliteit van de recherche

24 oktober 2015 - Op donderdag 22 oktober vond een debat plaats: ‘De kwaliteit van de recherche’. Het debat maakte deel uit van een reeks debatten die worden georganiseerd door de SMV en de […] lees meer.

“Iedereen veilig thuis!”

20 oktober 2015 - Dinsdag 29 september jl. was de voorzitter van de SMV prof mr Pieter van Vollenhoven te gast bij Liander in Duiven. Daar werd een bijeenkomst gehouden, voor alle directeuren van […] lees meer.

Naar een erkende en gewaardeerde vrijwillige politie

20 oktober 2015 - De Stichting Maatschappij en Veiligheid (SMV), onder voorzitterschap van prof. mr. Pieter van Vollenhoven, is van mening dat politievrijwilligers door hun opleiding en door hun betrokkenheid een belangrijke rol kunnen […] lees meer.

Helden van de terugtocht

19 oktober 2015 - Column prof dr Bob Hoogenboom In de sociale psychologie heet het ‘groepsdenken’. Een dodelijke combinatie binnen een groep besluitvormers van: een illusie van onkwetsbaarheid; een onaantastbaar gevoel van goed bezig […] lees meer.

Flitsfoto’s bewaren

05 oktober 2015 - Als een automobilist met een buitenlands kenteken van een niet-verdragsland (alle landen behalve Duitsland, België, Frankrijk en Zwitserland) in Nederland geflitst wordt voor te hard rijden, zal hij uiteindelijk geen […] lees meer.