Klokkenluider of querulant?

09 november 2015

Zaterdag 7 november jl. organiseerde het Multatuli Huis in De Balie te Amsterdam een symposium waarin het fenomeen ‘klokkenluider’ nader onder de loep werd genomen.

Ad Bos, Edward Snowden, Arthur Gotlieb: de laatste tijd zijn er regelmatig klokkenluiders in het nieuws. Multatuli was misschien wel de eerste klokkenluider ooit.

Wat kan Multatuli ons leren? Wat is de wenselijkheid van klokkenluiders in onze samenleving? Hebben Multatuli en zijn mede-klokkenluiders een substantiële bijdrage geleverd? Klokkenluiders kunnen waardevol zijn als aankaarters van misstanden, maar ook lastig als onruststokers, of zelfs irritant als onbetamelijke ruziezoekers die uit zijn op eigen gewin. De ophef heeft in Nederland zelfs aanleiding gegeven tot nieuwe wetgeving, om te voorzien in een “Huis voor klokkenluiders”.

Een van de sprekers was de heer Ronald van Raak, kamerlid van de SP en initiatiefnemer van de Wet Huis van de Klokkenluider. Zijn lezing treft u hier aan.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *