“Iedereen veilig thuis!”

20 oktober 2015

Dinsdag 29 september jl. was de voorzitter van de SMV prof mr Pieter van Vollenhoven te gast bij Liander in Duiven. Daar werd een bijeenkomst gehouden, voor alle directeuren van Liander, over ambities, risico’s en leiderschap. Liander had de heer Van Vollenhoven uitgenodigd vanwege zijn ruime ervaring op het gebied van veiligheid.

“Veiligheid is een kerntaak van de overheid, maar in deze tijd van zelfregulering hebben de bedrijven nadrukkelijk ook een eigen verantwoordelijkheid voor veiligheid”, aldus de heer Van Vollenhoven. “Het is echter lang niet altijd duidelijk waaruit die eigen verantwoordelijkheid van bedrijven bestaat.”

De heer Van Vollenhoven ging uitgebreid in op zijn ervaringen bij de Onderzoeksraad voor Veiligheid. Bij vrijwel alle ongevalsonderzoeken werd duidelijk dat de risico’s binnen het bedrijf al lang bekend waren, maar dat er onvoldoende aandacht aan werd geschonken.

Liander ziet veiligheid als de belangrijkste pijler van haar koers. “Iedereen veilig thuis”, zo luidt de ambitie.

Het belang dat Liander hecht aan veiligheid, blijkt ook uit het gegeven dat zij zich hebben aangesloten bij de Expertgroep Veiligheid van de SMV. In deze Expertgroep spreken bedrijven uit verschillende sectoren met elkaar over gemeenschappelijke veiligheidsissues.

 

0030

Vlnr Lodewijk Gunther Moor (SMV), Marlies Visser (Liander), prof mr Pieter van Vollenhoven (SMV), Ingrid Thijssen (Liander) en Ingrid de Jong (SMV)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *