Naar een erkende en gewaardeerde vrijwillige politie

20 oktober 2015

De Stichting Maatschappij en Veiligheid (SMV), onder voorzitterschap van prof. mr. Pieter van Vollenhoven, is van mening dat politievrijwilligers door hun opleiding en door hun betrokkenheid een belangrijke rol kunnen spelen bij het vergroten van de veiligheid in de maatschappij.

In 1995 heeft de voorloper van de SMV (de SMP: Stichting Maatschappij en Politie) geconstateerd dat er geen beleid was rond politievrijwilligers. Het is triest dat twintig jaar later, mede op basis van onderzoek van onder anderen dr. Ronald van Steden, moet worden geconcludeerd dat er niets is veranderd. Met de komst van de Nationale Politie in 2013 werden modernisering, waardering en uitbreiding in het vooruitzicht gesteld, maar nog steeds is er geen visie op wat men met politievrijwilligers voor ogen heeft. Bovendien worden politievrijwilligers binnen de politieorganisatie nogal eens als ongewenste pottenkijkers beschouwd die de reguliere agenten ‘verdringen’.

Veiligheid is een kerntaak van de overheid, maar sinds de jaren tachtig en negentig van de vorige eeuw zijn burgers hiervoor nu medeverantwoordelijk. De SMV is van mening dat het instituut vrijwillige politie zich heel goed leent om die gedeelde verantwoordelijkheid van burgers waar te maken. Daarnaast kunnen politievrijwilligers een bijdrage leveren aan een betere maatschappelijke integratie van de politie. Juist nu is daarom een visie op nut, noodzaak en inzet van vrijwillige politie geboden.

Lees hier het rapport ‘Politievrijwilligers (on)gewenst…?’ met een voorwoord van prof. mr. Pieter van Vollenhoven, voorzitter van de SMV en erevoorzitter van de Landelijke Organisatie van Politievrijwilligers (LOPV).

 

 

3 reacties op “Naar een erkende en gewaardeerde vrijwillige politie

  1. Een degelijk en goed verslag waarbij men de spijker op zijn kop slaat.
    Na al die jaren ben ik benieuwd wie de handschoen (uit)eindelijk zal oppakken.

  2. Mijn vader was in de jaren 50 al bij de vrijwillege politie.in onze plaats waren er velen. Van 1 van de vrijwillegers is een zoon nu gewoon politie agent

  3. Vrijwilligers surveillance en handhaving krijgen een vergoeding van € 7,07 bruto per uur en een vaste bruto jaarvergoeding van € 166,77. Verder betaalt de politie de opleiding, boeken en het uniform.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *