Het woord is aan … Mauro Boelens en Ronald van Steden

05 juni 2018 - Criminele ondermijning: een verkenning   Op verzoek van de SMV hebben Mauro Boelens MSc. en dr. Ronald van Steden zich verdiept in het onderwerp ‘criminele ondermijning’. Dit verzoek heeft geleid […] lees meer.

Nationale Politie: twee taken, één organisatie

18 april 2018 - Volgens de Stichting Maatschappij en Veiligheid (SMV) is er met de invoering van de Nationale Politie onvoldoende aandacht besteed aan de consequenties die verbonden zijn aan de terugtrekkende beweging van […] lees meer.

Wet ter Bescherming Koopvaardij

13 april 2018 - Al jarenlang wordt er in ons land gediscussieerd over het wel of niet toestaan van particuliere beveiligers om Nederlandse koopvaardijschepen te beschermen tegen piraterij. Recentelijk heeft een meerderheid van de […] lees meer.

Het woord is aan … Gert-Jan Ludden

21 maart 2018 - Falend toezicht   De maatschappelijke en politieke verontwaardiging rond de salarisverhoging van ING topman Hamers was groot en dat leidde tot imagoschade en het weglopen van klanten bij de bank. […] lees meer.

Dag van de fraudeonderzoeker 26 april 2018

20 maart 2018 - Op 26 april a.s. organiseert het Institute for Financial Crime (IFFC) de 2de editie van de ‘Dag van de fraudeonderzoeker’. De 1ste editie in 2017 was met circa 350 deelnemers, uit meer […] lees meer.

Naar een aparte rechtbank voor de politie: een nadere positiebepaling

13 maart 2018 - In november 2017 bracht de Stichting Maatschappij en Veiligheid (SMV) een advies uit om voor de politie een aparte rechtbank in te stellen. Met dit voorstel beoogde de SMV dat […] lees meer.

Kaderwet onafhankelijk onderzoek

07 maart 2018 - Bij (ernstige) gebeurtenissen worden door de samenleving altijd dezelfde twee vragen gesteld: “Wat is er precies gebeurd?” en “Wie zijn daarvoor verantwoordelijk en/of schuldig?” Voor de beantwoording van de schuldvraag […] lees meer.

Cahiers Politiestudies 2018

26 februari 2018 - De Cahiers Politiestudies is een kwartaalreeks gericht op thema’s en fenomenen binnen het politie- en veiligheidsdomein. Alhoewel het criminologische perspectief domineert, kennen de bijdragen een multidisciplinair karakter. De artikelen zijn […] lees meer.

Zelfregulering: noodzakelijk maar géén casinospel!

13 februari 2018 - In een nieuwe notitie stelt de Stichting Maatschappij en Veiligheid (SMV) dat de zelfregulering moet slagen, omdat de overheid alleen nooit de veiligheid van haar burgers kan waarborgen. Maar de […] lees meer.

De SMV Publicatieprijs 2017-18 gaat naar ….

08 februari 2018 - Auke van Dijk, Frank Hoogewoning & Maurice Punch voor hun boek ‘What matters in policing? Change, values, and leadership in turbulent times’ (Bristol: The Policy Press, 2015) Elke twee jaar […] lees meer.

Boa’s achterhalen gestolen e-bikes

06 februari 2018 - Buitengewoon opsporingsambtenaren van gemeenten gaan de strijd aan met e-bikedieven. Politiebonden en de Stichting Maatschappij en Veiligheid zijn er fel op tegen dat boa’s die taak van de politie overnemen. […] lees meer.

Dappere buurman overleden

31 januari 2018 - Tot onze schrik lazen wij vandaag 31 januari in een artikel in de Telegraaf dat Ezio Pierotti in oktober jl. is overleden. De heer Pierotti ontving in december 2016 de […] lees meer.