Nationale Politie: twee taken, één organisatie

18 april 2018

Volgens de Stichting Maatschappij en Veiligheid (SMV) is er met de invoering van de Nationale Politie onvoldoende aandacht besteed aan de consequenties die verbonden zijn aan de terugtrekkende beweging van de politie uit buurten en wijken en aan de komst van de huidige gemeentelijke boa’s. Volgens de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) ontwikkelen deze gemeentelijke boa’s zich tot professionele handhavers die naar verwachting in 2020 allen zijn overgestapt naar één nieuw modeluniform. Daardoor lijkt een nieuw soort beperkte en niet breed inzetbare Gemeentepolitie in het leven te worden geroepen.

Download hier onze discussienota waarin de SMV aangeeft dat het noodzakelijk is dat de politiek zich uitspreekt voor het behoud van de onlosmakelijke band tussen beide politietaken: opsporing en handhaving van de openbare orde en hulpverlening. Bij realisering van de door de SMV voorgestelde maatregelen blijft de band tussen deze twee politietaken intact. Ook komt er een halt aan de verdere versnippering van de politie.

De voorgestelde maatregelen stellen burgemeesters en officieren van justitie als gezagsdragers beter in staat hun wettelijke taken waar te maken. Bovendien komt aan de huidige wildgroei van gemeentelijke boa’s een einde.

 

 

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *