De SMV Publicatieprijs 2017-18 gaat naar ….

08 februari 2018

Auke van Dijk, Frank Hoogewoning & Maurice Punch voor hun boek ‘What matters in policing? Change, values, and leadership in turbulent times’ (Bristol: The Policy Press, 2015)

Elke twee jaar reikt de Stichting Maatschappij en Veiligheid (SMV) een publicatieprijs uit aan de auteur(s) van een publicatie over een onderwerp op het brede terrein van veiligheid en veiligheidszorg. De prijs heeft tot doel een bijdrage te leveren aan de maatschappelijke discussie over veiligheidsonderwerpen.

Voor de publicatieprijs 2017-18 waren genomineerd:

  • Edwin Bakker & Peter Grol, Nederlandse jihadisten. Van naïeve idealisten tot geharde terroristen, Amsterdam: Hollands Diep, 2017.
  • Auke van Dijk, Frank Hoogewoning & Maurice Punch, What matters in policing? Change, values, and leadership in turbulent times, Bristol: The Policy Press, 2015.
  • Wouter Landman & Lianne Kleijer-Kool, Boeven vangen. Een onderzoek naar pro-actief politieoptreden, Apeldoorn: Politie en Wetenschap, 2016.
  • Piet van Reenen, Politiechefs, Den Haag: Boom Criminologie, 2016.
  • Pieter Tops & Jan Tromp, De achterkant van Nederland. Hoe onder- en bovenwereld verstrengeld raken, Amsterdam: Uitgeverij Balans, 2017.

De jury, bestaande uit mr. Geert Knigge (voorzitter), prof dr. Hans Boutellier, prof dr. em. Paul Ponsaers en mw. dr. Janine Janssen, heeft besloten dat de SMV Publicatieprijs zal worden toegekend aan Auke van Dijk, Frank Hoogewoning & Maurice Punch.

De leesgroep die zo’n 175 boeken heeft gelezen en daaruit de vijf nominaties heeft gekozcn, omschrijft het boek als volgt:

‘Zeer actueel is momenteel het debat over leiderschap bij de politie. In toenemende mate lijkt het te gaan om ‘controle’, ten koste van de gemeenschapsfunctie van de politie. Het boek rust op een initiatief om te komen tot een meer operationeel gemotiveerde leiderschapsoriëntatie binnen de Nederlandse politie, annex leiderschapsonderwijs. Het boek pleit ervoor om de brede maatschappelijke doelstelling van de politie en de samenwerking met partnerorganisaties hoog te houden (‘a comprehensive paradigm’). Het boek onderzoekt tien grote ‘drivers of change’ met grote gevolgen voor de politie. Leerzaam zijn vergelijkingen die worden gemaakt met de politie in het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten.

Lees hier ook het artikel uit het Tijdschrift voor de Politie – jg. 77/nr.7/15.

Een eervolle vermelding gaat naar Wouter Landman & Lianne Kleijer-Kool voor hun boek ‘Boeven vangen. Een onderzoek naar pro-actief politieoptreden’ (Apeldoorn: Politie en Wetenschap, 2016). In dit boek wordt een genuanceerde beschrijving gegeven van het proactieve werk van politiemensen. Daarbij komen situaties voor die aangeduid kunnen worden als ‘profileren met behulp van etnische elementen’.  Uit de heldere beschrijving van complexe politietaken wordt duidelijk dat de discussie over wel/niet etnisch profileren te zeer wordt ontdaan van noodzakelijke nuance.”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *