Zelfregulering: noodzakelijk maar géén casinospel!

13 februari 2018

In een nieuwe notitie stelt de Stichting Maatschappij en Veiligheid (SMV) dat de zelfregulering moet slagen, omdat de overheid alleen nooit de veiligheid van haar burgers kan waarborgen. Maar de overheid heeft – naar het oordeel van de SMV – de veiligheid in dit tijdperk van zelfregulering te veel aan de sectoren zelf overgelaten zonder te controleren of de eigen verantwoordelijkheid voor veiligheid in de praktijk werd waargemaakt. Uit vele veiligheidsonderzoeken blijkt nu dat te veel en te gemakkelijk wordt gesjoemeld met de regels, wat het wantrouwen van de samenleving doet toenemen.

De overheid is en blijft verantwoordelijk voor de veiligheid, een regierol die niet uit handen kan worden gegeven. De overheidsinspecties moeten onafhankelijk en niet als verlengstuk van het bestuur en beleid kunnen controleren of de verantwoordelijkheden in de praktijk worden waargemaakt. Eveneens is de SMV een voorstander van de komst van een Nationale Inspectie om de kwaliteit, de eenheid van werken en de efficiency van de Inspecties te kunnen verbeteren. Ook beschikken sommige Inspecties over twee gecombineerde taken, veiligheidsonderzoeken en strafrechtelijke onderzoeken, die gescheiden moeten worden.

Tot slot is de spiegel van de werkelijkheid voor de samenleving en voor het onderwerp veiligheid van grote betekenis. Nu worden naast de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) nog vele ‘onafhankelijke onderzoeken’ uitgevoerd die op geen wettelijke basis zijn gebaseerd of op een andere wettelijke basis dan de OVV. Ter wille van de eenheid van onafhankelijke onderzoeken stelt de SMV voor om met een Kaderwet Onafhankelijk Onderzoek te komen, waarop alle onafhankelijke onderzoeken kunnen worden gebaseerd.

Download de volledige notitie hier.

Eén reactie op “Zelfregulering: noodzakelijk maar géén casinospel!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *