Wet ter Bescherming Koopvaardij

Al jarenlang wordt er in ons land gediscussieerd over het wel of niet toestaan van particuliere beveiligers om Nederlandse koopvaardijschepen te beschermen tegen piraterij. Recentelijk heeft een meerderheid van de […] lees meer.

Haast geboden met wetsvoorstel

De VVD is een wetsvoorstel aan het voorbereiden dat de inzet van private beveiligers op koopvaardijschepen mogelijk maakt. De SMV pleit al jaren voor deze mogelijkheid. Veiligheid is weliswaar een kerntaak […] lees meer.

‘Neerlands Koopvaardij onder Vuur’

Vandaag is bij Wolf Legal Publishers het boek ‘Neerlands Koopvaardij onder Vuur’, van P.S.M. Rademakers verschenen. Dit boek gaat over de bescherming van Nederlandse koopvaardijschepen tegen piraterij. Een onderwerp waar […] lees meer.

Pieter Rademakers: “Omwille de plicht”

Eind 2013 schreef Pieter Rademakers een scriptie over de bescherming van Nederlandse koopvaardijschepen tegen piraterij. Rademakers was benieuwd of er naast een economisch motief ook een juridisch motief bestaat voor het […] lees meer.

Particuliere beveiligers op schepen

Na jaren wordt er nu eindelijk een stap gezet richting het toestaan van particuliere beveiligers op Nederlandse koopvaardijschepen die langs de kust van Somalië varen . De ministers Jeanine Hennis […] lees meer.

Erasmus Winterlezing 2012

Op vrijdag 16 maart organiseerde de Erasmus School of Law haar achtste Academische Winterlezing. De Winterlezing 2012 werd verzorgd door prof. mr. Frank Smeele en prof. mr. Paul Mevis van […] lees meer.