Nog steeds geen oplossing voor het grote probleem van Nederlandse reders

11 november 2011

Op donderdag 10 november 2011 vond het algemeen overleg plaats tussen de verantwoordelijke ministers en de Kamer over de beveiliging van Nederlandse koopvaardijschepen tegen piraterij. In tegenstelling tot andere Europese landen zoals Noorwegen, Denemarken en Groot Brittannie is het Nederlandse reders niet toegestaan om bewapende particuliere beveiligers in te zetten op onder Nederlandse vlag varende schepen. Reders die dat wel doen, kunnen strafrechtelijk worden vervolgd, aldus minister Opstelten van Veiligheid en Justitie.

Het voornemen om binnenkort het aantal teams van mariniers die de schepen moeten beschermen te verhogen tot 50 is geen oplossing voor het probleem van de reders. Het gaat om zo’n 250 Nederlandse koopvaardijschepen die gevaar lopen door piraten te worden aangevallen. De overheid kan dus niet voor voldoende beveiliging zorgen en als reders geen gewapende particuliere beveiligers mogen inschakelen, kunnen zij hun werknemers geen veilige werksituatie bieden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *