Pieter Rademakers: “Omwille de plicht”

04 augustus 2014

Eind 2013 schreef Pieter Rademakers een scriptie over de bescherming van Nederlandse koopvaardijschepen tegen piraterij. Rademakers was benieuwd of er naast een economisch motief ook een juridisch motief bestaat voor het beschermen van de koopvaardij. Daartoe onderzocht hij het zeerecht, het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en het jus cogens.

De conclusie: uit hoofde van het internationaal recht is Nederland gehouden zijn koopvaardijschepen te beschermen, én – wanneer die plicht een buitenproportionele last vormt – toe te staan dat zij zichzelf kunnen beschermen.

De SMV heeft zich in het verleden ook meerdere keren uitgesproken over de beveiliging van Nederlandse koopvaardijschepen en het inzetten van private beveiligers daarbij. Het is primair de taak van de overheid om de veiligheid van haar burgers te garanderen. Maar dat wil niet zeggen dat de overheid daarbij geen derden mag inschakelen, mits de overheid de regie maar houdt.

Klik hier om het artikel van Pieter Rademakers te lezen: ‘Omwille de Plicht: Bescherm de koopvaardij, of delegeer de zwaardmacht’. Dit artikel is eerder verschenen in het blad Carré van de Nederlandse Officieren Vereniging.

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *