Beveiliging van Nederlandse koopvaardijschepen tegen piraterij

07 oktober 2011

Prof. mr. Pieter van Vollenhoven, voorzitter van de SMVP, neemt maandag 10 oktober 2011 deel aan het Rondetafelgesprek over piraterijbestrijding. Deze Rondetafel is georganiseerd door de Tweede Kamercommissie voor Buitenlandse Zaken. Naast de heer Van Vollenhoven zijn ook prof. mr. dr. G.G.J. Knoops en prof. mr. J.L. de Wijkerslooth uitgenodigd.

Lees hier het persbericht van de SMVP d.d. 31 augustus jl.

Beveiliging van (Nederlandse) koopvaardijschepen tegen piraterij 

De Stichting Maatschappij, Veiligheid en Politie (SMVP), onder voorzitterschap van Prof. Mr. Pieter van Vollenhoven, is van mening dat naast de overheid ook private beveiligingsorganisaties bij de beveiliging van (Nederlandse) koopvaardijschepen kunnen worden ingeschakeld.

De piraterij tegen koopvaardijschepen vormt voor alle betrokkenen niet alleen een zeer ernstig veiligheidsprobleem, maar heeft ook vergaande economische consequenties voor de samenleving.

Volgens de bestaande internationale verdragen kan eenduidig worden vastgesteld dat de Staat de verplichting heeft om de veiligheid en het recht op leven van haar burgers te garanderen. De overheid kan deze verantwoordelijkheid niet afwentelen op een derde partij. Voor de uitoefening van deze primaire taak blijft de overheid verantwoordelijk.

Dit betekent echter niet dat voor het inhoud geven aan deze verantwoordelijkheid geen beroep op derden mag worden gedaan. Bij een uitbesteding blijft echter volgens de thans geldende verdragen en jurisprudentie de overheid te allen tijde de eindverantwoordelijkheid behouden.

Om deze reden dienen er protocollen te worden opgesteld met gedragscodes waaraan derden moeten voldoen. Deze dienen overeenkomstig de voorwaarden te zijn waaronder de overheid zelf geweld kan toepassen. Tevens dient er een instrument te worden ontwikkeld om het handelen achteraf controleerbaar te maken in het geval dat er geweld is toegepast.

 Het oordeel van de SMVP is gebaseerd op een studie van Knoops & Partners Advocaten, augustus 2011.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *