Particuliere beveiligers op schepen

21 januari 2014

Na jaren wordt er nu eindelijk een stap gezet richting het toestaan van particuliere beveiligers op Nederlandse koopvaardijschepen die langs de kust van Somalië varen .

De ministers Jeanine Hennis (Defensie), Ivo Opstelten (Veiligheid en Justitie) en Frans Timmermans (Buitenlandse Zaken) hebben de Tweede Kamer laten weten dat zij werken aan een wet die dit mogelijk moet maken. De wet zal eind 2014 naar de Tweede Kamer worden gestuurd.

Tot nu toe is het reders op Nederlandse schepen verboden om particuliere beveiligers in te huren tegen piraterij. Reders kunnen nu bij de overheid een aanvraag doen voor het meevaren van mariniers in zogenaamde Vessel Protection Teams (VPD’s). Voor de reders is dit geen goede oplossing:  het minimum aantal mariniers in zo’n team is elf, wat te veel is voor sommige kleine schepen; de reders klagen over een gebrek aan  flexibiliteit, want de VPD’s moeten lange tijd van tevoren aangevraagd worden, terwijl de reders soms pas heel laat weten welke route een schip gaat varen. Verder is het aantal mariniers niet toereikend om alle schepen te beveiligen en vinden de reders het te duur (5.000 euro per dag).

Nederland is het enige Europese land dat geen particuliere beveiligers toestaat. De reders zitten met smart te wachten op de nieuwe wet, die echter op zijn vroegst pas in 2015 in werking zal treden. Daarom pleiten zij voor een voorlopige oplossing, waarbij afspraken gemaakt worden met  verzekeraars en particuliere beveiligers, zodat zij nu al hun schepen goed kunnen beveiligen.

De Stichting Maatschappij en Veiligheid, onder voorzitterschap van prof mr Pieter van Vollenhoven, pleit al een hele tijd voor het toestaan van particuliere beveiligers op de schepen. Het is de taak van de overheid om de veiligheid van haar burgers te waarborgen. Als de overheid deze taak niet of niet in voldoende mate kan uitvoeren, kan de overheid derden inschakelen. De overheid dient echter de regie hierover te behouden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *