Particuliere beveiligers aan boord van koopvaardijschepen

05 juni 2013

Al geruime tijd besteedt de Stichting Maatschappij en Veiligheid aandacht aan de problematiek van de beveiliging van Nederlandse koopvaardijschepen tegen piraterij. De stichting is van meet af aan voorstander geweest van het toestaan van particuliere beveiligers op Nederlandse koopvaardijschepen als bescherming tegen piraten. Iets dat tot op de dag van vandaag niet is toegestaan.

Het uitgangspunt in de discussie over de beveiliging van schepen is altijd geweest dat het de taak is van de overheid om zijn burgers tegen geweld te beschermen  en de veiligheid van zijn burgers te waarborgen én dat het geweldsmonopolie voorbehouden is aan de staat.

Samen met prof. Knoops heeft de Stichting Maatschappij en Veiligheid er altijd op gewezen dat  dit niet betekent dat de overheid geen derden zou mogen inschakelen bij de uitoefenen van haar taak, mits deze maar vallen onder de regie van de overheid.

Vertaald naar de piraterij betekent dit dat, onder regie van de overheid, particuliere bedrijven voor de beveiliging moeten kunnen worden ingezet. De overheid dient  er dan wel voor te zorgen dat er voldoende toezicht wordt uitgeoefend op het optreden van deze beveiligers.

In reactie op een recente brief van de stichting aan de minister van Defensie, mevrouw Hennis-Plasschaert, laat zij weten dat het kabinet voornemens is  om de inzet van gewapende particuliere beveiligers aan boord toe te staan. Hier kunt u de brief van het kabinet aan de Tweede Kamer lezen.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *