“Waar was het overheidstoezicht?”

30 juni 2016 - “De komst van één Nationale Inspectie moet ernstig worden overwogen”, aldus de voorzitter van de SMV prof. mr. Pieter van Vollenhoven in het Nederlands Dagblad van 29 juni jl. Het is […] lees meer.

Het woord is aan… Ruth Prins *

16 juni 2016 - Een van de pijnpunten van de reorganisatie van het Nederlandse politiebestel is het spanningsveld tussen een centraal georganiseerde politieorganisatie en de noodzaak politiewerk lokaal te verankeren. Uit onderzoek blijken landelijke en lokale prioriteiten voor politiewerk in veel gemeenten tot op heden nog redelijk parallel te lopen. lees meer.

Studiemiddag ‘Criminele organisaties en organisatiecriminaliteit’

08 juni 2016 - Op 8 september 2016 zal in Rotterdam de vierde Cahiers op de Campus plaatsvinden: ‘Criminele organisaties en organisatiecriminaliteit’ lees meer.

Publieksdiscussie over risicobeoordelingen van terroristische aanslagen

19 mei 2016 - Op 26 mei 2016, van 20.00-22.00 uur a.s. organiseert de TU Delft in samenwerking met het Lorentz Centre in Leiden een publieksdiscussie over risicobeoordelingen van terroristische aanslagen en de ethische en juridische problemen daaromtrent. lees meer.

Het woord is aan… Alice Lentjes

03 mei 2016 - Is draadloos communiceren wel zo veilig? Bijna iedereen heeft tegenwoordig een smartphone. Draadloos internet (WiFi) is momenteel ook overal aanwezig, zelfs in winkels en hele stadcentra. Het aantal zendmasten is […] lees meer.

Conferentie Veiligheid en Veerkracht

24 maart 2016 - Op 13 juni 2016 vindt de conferentie Veiligheid en Veerkracht plaats op de Vrije Universiteit in Amsterdam. Op deze ochtend komen veiligheidsprofessionals en wetenschappers samen om de veiligheidsproblemen van vandaag en morgen te bespreken. Stichting Maatschappij en Veiligheid is hierbij als partij betrokken. lees meer.

Studiemiddag: Groene criminologie en veiligheidszorg

15 maart 2016 - Op 20 april 2016 vindt de derde bijeenkomst in het kader van Cahiers op de Campus plaats. Het thema is dit keer ‘Groene criminologie en veiligheidszorg’. Cahiers op de Campus is […] lees meer.

Huis voor Klokkenluiders komt er

09 maart 2016 - Op dinsdag 1 maart 2016 stemde de Eerste Kamer met algemene stemmen in met de wet Huis voor Klokkenluiders. Klokkenluiders – in de publieke én private sector – kunnen bij […] lees meer.

Onafhankelijk onderzoek in de EU

25 februari 2016 - In de notitie ‘Het Onafhankelijk Onderzoek in de Europese Unie (EU)’ beschrijft de voorzitter van de SMV Prof Mr. Pieter van Vollenhoven de waarde en de betekenis van onafhankelijke onderzoeken […] lees meer.

VU organiseert cursus ‘Organiseren van Veiligheid’

16 februari 2016 - Veiligheid is een breed maatschappelijke opgave: het is een zaak van gedeelde verantwoordelijkheid van veel partijen. Binnen deze netwerksamenleving vormt het organiseren van veiligheid een ingewikkelde opgave: wat zijn veiligheidsnetwerken […] lees meer.

Checks and balances

01 februari 2016 - De Stichting Maatschappij en Veiligheid (SMV) maakt zich, samen met vele anderen, zorgen over de huidige ontwikkelingen rondom het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Het heeft er alle schijn van […] lees meer.

11 februari 2016: bijeenkomst aanpak jeugdcriminaliteit

12 januari 2016 - Op 11 februari a.s. houdt dr. Jan Dirk de Jong  van de Hogeschool Leiden zijn lectorale rede: ‘Verkeerd verbonden’. In deze rede gaat hij in op zijn plannen  voor onderzoek […] lees meer.