Huis voor Klokkenluiders komt er

09 maart 2016

Op dinsdag 1 maart 2016 stemde de Eerste Kamer met algemene stemmen in met de wet Huis voor Klokkenluiders. Klokkenluiders – in de publieke én private sector – kunnen bij het Huis melding doen van een ernstige misstand. Het Huis heeft onderzoeksbevoegdheid en de klokkenluider geniet enige vorm van bescherming.

De SMV vindt klokkenluiders van grote waarde voor de veiligheid en de maatschappij in het algemeen. Regelmatig wordt duidelijk dat ondernemingen en organisaties hun veiligheidsbeleid niet goed op orde hebben of ‘sjoemelen’ met de regels. Dit kan ernstige, risicovolle situaties tot gevolg hebben. De praktijk laat zien dat in veel gevallen noch het intern toezicht noch het extern toezicht in staat is om deze situatie te keren. De klokkenluider is dan letterlijk de laatste die ‘de klok kan luiden’. De SMV vindt de nieuwe wet van grote betekenis voor klokkenluiders, maar ook voor de samenleving in zijn totaliteit. Misstanden moet je aanpakken!

Lees hier het verhaal van SP Tweede Kamerlid en initiatiefnemer voor de Wet Huis voor Klokkenluiders Ronald van Raak over tien jaar strijd tegen gevestigde belangen.

 

Bericht van 10 februari:

Gisteren vond de behandeling van de Wet Huis voor Klokkenluiders in de Eerste Kamer plaats. Hoewel iedereen het belang van een dergelijk Huis onderschreef, waren er nog wel wat onduidelijkheden. SP-Tweede Kamerlid Ronald van Raak, initiatiefnemer van de wet, beantwoordde alle vragen. De stemming in de Eerste Kamer vindt volgende week dinsdag 16 februari plaats.

 

Bericht van 9 februari: 

Vandaag, 9 februari, zal naar verwachting de Eerste Kamer instemmen met een wet die voorziet in een Huis voor Klokkenluiders.

Met deze wet komt er dan eindelijk bescherming voor klokkenluiders. Bovendien wordt daarmee wettelijk geregeld dat het Huis de bevoegdheid krijgt om onderzoek te doen naar meldingen van misstanden en daar advies over uit te brengen.

Prof mr. Pieter van Vollenhoven maakt zich al lange tijd hard voor een betere positie van klokkenluiders. Hij deed dat vroeger al als voorzitter van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) en tegenwoordig als voorzitter van de Stichting Maatschappij en Veiligheid (SMV). De SMV heeft meegedacht en geadviseerd over de inhoud van de wet.

“Klokkenluiders zijn van grote betekenis om misstanden aan de kaak te stellen. Wij zijn allemaal gebaat bij hun moed om ernstige zaken aan te kaarten. Omdat er zoveel gerommeld wordt in het leven.”, aldus Van Vollenhoven in gesprek met Koen Voskuil van het Algemeen Dagblad van maandag 8 februari 2016.

Klik hier voor het hele bericht.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *