Het woord is aan… Alice Lentjes

03 mei 2016

Is draadloos communiceren wel zo veilig?

Bijna iedereen heeft tegenwoordig een smartphone. Draadloos internet (WiFi) is momenteel ook overal aanwezig, zelfs in winkels en hele stadcentra. Het aantal zendmasten is gigantisch, alleen in Nederland staan er momenteel al meer dan 40.000. Maar weinig mensen vragen zich af of dit allemaal wel zo veilig is. En dan bedoel ik niet het hacken van gegevens, maar gezondheidseffecten.

Er zijn gerede aanwijzingen dat al deze kunstmatige draadloze elektromagnetische velden (EMV) schadelijk zijn voor levende organismen. Onafhankelijke onderzoeken laten veel meer gezondheidseffecten van EMV zien dan onderzoeken gesponsord door de industrie. Dat geeft te denken… Honderden onafhankelijke onderzoeken zijn er wereldwijd gedaan, allemaal te zien via deze link. Hoe kan het dat onze overheid al deze onderzoeken niet serieus neemt?

De gezondheidsraad kan niet aantonen dat al deze kunstmatige velden onschadelijk zijn. Zijn we allemaal proefkonijnen? Waarom wordt iets toegestaan waarvan niet eerst kan worden aangetoond dat het geen kwaad kan? Het publieke belang staat hier niet bovenaan en de veiligheid van de burgers dus ook niet.

Op 18 mei 2015 heeft in Brussel het Paris Appeal Congress’ plaatsgevonden, georganiseerd door ECERI, (European Cancer and Environment Research Institute). Daar lag de focus op elektrohypersensitiviteit (EHS) en Multiple Chemical Sensitiviteit (MCS).  Alle informatie, de gesproken teksten en Power Point presentaties zijn te zien via deze link.

Het zijn niet de minste wetenschappers die hier waarschuwen voor het bombardement aan draadloze velden: neurologen, professoren,artsen, gezondheidswerkers. De epidemioloog Lennart Hardell (Orebro University Hospital Orebro, Sweden) heeft 5 nieuwe studies gepubliceerd over blootstelling aan EMV gedurende 20 jaren. Hardell zegt de classificatie van radiofrequente draadloze straling bij te stellen van 2b (mogelijk kankerverwekkend) naar 1 (kankerverwekkend). Als de IARC (onderzoeksgroep naar kanker, onderdeel van de Wereld Gezondheids Organisatie) deze aanbeveling accepteert, zou radiofrequente straling in hetzelfde rijtje geplaatst worden als asbest en tabak.

Er is wereldwijd een toenemend aantal mensen dat doodziek wordt van al deze draadloze velden. Veel mensen beseffen echter niet dat hun klachten wel eens samen kunnen hangen met hun smartphonegebruik of hun WiFi. De EMV van deze apparaten pakken je op je zwakste plek: heb je migraine, dan kan dat erger worden; heb je diabetes: idem. Slapeloosheid, vermoeidheid en spierkrampen staan op nr. 1 van de gemelde klachten, naast oorsuizen en hartkloppingen. Maar deze klachten zijn zo algemeen dat weinig mensen ze in  verband brengen met draadloze velden.

In ons omringende landen worden al wel maatregelen genomen; zo is bijvoorbeeld in Frankrijk WiFi op lagere scholen en in openbare gebouwen verboden; waarschuwen kinderartsen in België om kinderen onder de 12 geen mobiel te geven; waarschuwen artsen in Duitsland (Freiburger Appel) tegen de ziekmakende effecten van draadloze velden, en is in Zweden EHS een officieel erkend ziektebeeld.

In Nederland is er al een vijftiental jaren een Stichting voor mensen met EHS: stichtingEHS.nl. Deze stichting probeert o.a. via gesprekken met de overheid aandacht, ruimte en plek te creëren voor mensen met EHS. Deze mensen kunnen namelijk nauwelijks nog ergens heen: een arts bezoeken of sociale contacten is niet meer mogelijk. Deze mensen zijn niet veilig in Nederland en onze overheid doet er te weinig voor.

Jeromy Johnson, ingenieur in Silicon Valley, vertelt in deze TED talk van dik 16 minuten over de draadloze technologie en de gevolgen hiervan voor onze gezondheid: deze draadloze velden veroorzaken zeker op termijn kanker en DNA schade volgens Jeromy. Belangrijker nog: hij geeft oplossingen. Die zijn er namelijk wel, zoals: neem glasvezel;  neem thuis bedraad internet; houd je smartphone niet tegen je oor (gebruik dus oortjes); neem geen slimme meter in je huis; neem een stralingsarme DECT draadloze telefoon óf een ouderwetse bedrade telefoon; gebruik een analoge babyfoon en geen digitale!; draag je mobiel zo min mogelijk op je lichaam en houd je mobiel ‘s nachts minstens een meter van je vandaan; en is er toch WiFi: zet dit in elk geval ‘s nachts uit.

Hopelijk worden mensen zich meer bewust van de ziekmakende effecten van draadloos communiceren en nemen ze hun maatregelen! En als voldoende mensen zich dit bewust zijn, volgt de industrie hopelijk ook met veiliger apparaten.

Alice Lentjes Ruurlo. april 2016

Mevrouw Lentjes zet zich in voor het geven van meer bekendheid aan de stichting EHS (www.stichtingEHS.nl).

 

Het woord is aan…

Veiligheid is van iedereen. We geven daarom graag het woord aan een breed scala van externe deskundigen om onderzoeken, ideeën en inspiratie met u te delen. Het gaat hierbij niet om standpunten van de Stichting Maatschappij en Veiligheid. De stichting is dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud van de rubriek ‘Het woord is aan …’

Heeft u een interessant artikel dat u graag wilt delen? Neem contact met ons op via smv@maatschappijenveiligheid.nl

12 reacties op “Het woord is aan… Alice Lentjes

 1. Helemaal mee eens. Wetenschappers waarschuwen voor de grootste pandemie ooit. Mensen die ziek worden van de elektromagnetische velden van zendmasten, wifi en DECT telefoon en overheid doet niets. Het is maar net welke wetenschap je kiest.

 2. Hoe is het te verklaren dat in een groot elektronica bedrijf met >1000
  werknemers nooit iemand ziek geworden vanwege het daar aanwezige
  EM-veld ? Er stond daar een radar systeem met een vermogen tot 5
  MegaWatt ERP waarmee het vliegverkeer boven Moskou zelfs te zien was.
  Statisch gezien zou er volgens StichtingEHS en StopUMTS sprake zijn
  van een fors aantal aan elektrogevoeligheid gerelateerde aandoeningen.
  Sinds het openbaar worden van alle antenne-sites is het aantal
  gevallen van elektrogevoeligheid aanzienlijk gestegen. Het is
  verbluffend dat in Ruurlo mensen beweren ziek te worden van een
  relatief kleine zender van 25 Watt op 300 meter afstand en van een
  veel grotere zender (10kW ERP) geen hinder ondervinden.

  • Het gaat hier niet om de hoeveelheid Watt die de gezondheidsklachten geeft. Het is al overduidelijk aangetoond dat al deze kunstmatige draadloze velden effecten hebben op ons DNA. Dat de nuchtere nederlander dit niet weet of niet wil weten is duidelijk. Het lijkt er overigens sterk op dat deze nuchtere nederlander zichzelf ook wel eens Luisje noemt; een internettrol die graag zijn kennis etaleert, de klok heeft horen luiden maar niet weet waar de klepel hangt. Discussies zijn zinloos want NN staat absoluut niet open voor alleen al de mogelijkheid van EHS. In plaats daarvan komt ie met onderzoeken aan die zijn gelijk aantonen; onafhankelijke onderzoeken gesponsord door telecomland. Hoe nuchter kun je zijn……
   Overigens ben ik niet degene die beweert ziek te worden van een relatief kleine zender.

   • Een UMTS-AP vertegenwoordigd slechts het vermogen van een brandend kaarsje. EHS is een psychisch aandoening die tot nu toe op geen enkele wijze in verband kon worden gebracht met door elektromagnetische golven veroorzaakte velden (EMV). Het enige wat mevr. Lentjes en haar aanhang overblijft zijn absurde verdachtmakingen aan het adres van degene die de moderne communicatiemiddelen produceren en in bedrijf houden. Een zinnige discussie met de tegenstanders wordt telkenmale onmogelijk gemaakt door het afwijzen van de meest elementaire natuurkundige wetten en de meest absurde beschuldigingen. EHS is een door ongefundeerde angsten opgewekte aandoening. Er is geen enkel verband met elektromagnetisch golven aangetoond.

   • “De gezondheidsraad kan niet aantonen dat al deze kunstmatige velden onschadelijk zijn. ”
    Het tegendeel is ook niet door UMTS-tegenstanders worden aangetoond. Alleen door het afwijzen en negeren van natuurkundige wetmatigheden denken ze hun gelijk te bewijzen. Hertz, Maxwell en Einstein zullen zich in zijn graf omdraaien bij het moeten aanhoren van zoveel domheid.

   • “Overigens ben ik niet degene die beweert ziek te worden van een relatief kleine zender.”

    Mevrouw Lentjes, Als nuchtere Nederlander stel ik vast dat u niet erg geloofwaardig bent. In uw verhaal op de UMTS site beweert u anders wel ziek te zijn geworden van de elektronica in uw directe omgeving.

    http://www.stopumts.nl/doc.php/Verhalen/6552/nederlandse_vrouw_totaal_overgevoelig_geworden_voor_emv_in_deze_draadloze_maatschappij.

 3. In Zweden is EHS als ziektebeeld ( fysieke verschijnsel) erkend. Maar er is niet aangetoond dat de oorzaak ligt bij beïnvloeding door elektromagnetische velden. Daarvoor kan de wetenschap eeuwenlang lang testen en zoeken , om uiteindelijk tot de conclusie te komen dat het een psychische en geen fysieke aandoening is. Hetgeen nu al aangetoond is.

 4. In 2004 publiceerde de medische universiteit Wenen al de resultaten van een onderzoek: straling van mobiele telefoons kan structuur en functie van menselijke genen beschadigen. Bij iedereen, ook bij mensen die geen EHS hebben. Zelfs ver onder de SAR limiet. Dit onderzoek bevestigde al eerder gedane onderzoeken.
  De consument moet beter worden beschermd. De telecomindustrie echter doet liever eigen onderzoeken.
  We lopen met open ogen in een veldexperiment en weten niet wat de gevolgen zijn, wordt gezegd.
  De onderzoekers zijn verbaasd dat hun waarschuwingen niet ernstig genomen worden. We kunnen er niet meer zeker van zijn dat er geen schade zal optreden. We kunnen niet uitsluiten dat over 20 jaar het aantal hersentumoren aanzienlijk stijgt. Hoe groot is de macht van de telecomindustrie eigenlijk?
  https://www.youtube.com/watch?v=pKUGJsjQeGY

  • De psychische schade die wordt veroorzaakt door de op onzinnige onderzoeken gebaseerde uitlatingen is vele malen ernstiger gebleken dan de waarschijnlijkheid dat er ook maar de geringste fysieke schade zou ontstaan door zwakke radiogolven binnen de SAR grenzen. Zelfs het sterkste niet ioniserende! (langgolvige) elektromagnetische veld is niet in staat iets anders dan warmte te produceren in het menselijk lichaam. Moleculaire beschadigingen heeft men nooit kunnen vaststellen.

 5. Even een hart onder de riem bij de dames. Ik denk dat NN en Bugz niet doorgeleerd hebben en geloven dat de overheid inderdaad onze gezondheid boven het financieel belang stelt of dat zij werkzaam zijn in de telecom industrie. Even ter info: de gezondheidsraad heeft zelf geen onderzoek gedaan, doch alleen een metastudie. Zij onderzochten de bestaande onderzoeken en concludeerde dat al die onderzoeken die uitwezen dat er geen schadelijke gevolgen optraden door gepulseerde straling wel goed uitgevoerd waren en dat de duizenden universitaire studies die aantoonde dat er weldegelijk schade kan ontstaan, niet juist waren uitgevoerd. Heel toevallig. Ook heel toevallig de eerste categorie studies was voornamelijk gefinacierd door de telecom industrie. En zo kan ik nog een hele rits toevalligheden opnoemen, doch ik denk niet dat ik geloofd wordt door de heren.

  Schoppenhauer stelde het mooi: de waarheid komt in drie stappen; eerst wordt zij belachelijk gemaakt,
  dan wordt zij fel bestreden, ten slotte wordt ze als vanzelfsprekend aanvaard.

  Overigens het verhaal dat elektromagnetische straling alleen invloed zou kunnen hebben door verwarming is wel heel erg achterhaald, De straling veroorzaakt lekkage in de bloed-hersenbarriere, veroorzaakt verstoringen in het calcium metabolisme. Veroorzaakt DNA breuken (de gevolgen daarvan laten zich raden) , hartritme stoornissen (het hart werkt namelijk ook met zwakke elektrische pulsen (denk aan het ECG)) etc. etc. Vind je het gek dat iedereen ziek wordt of een Burn-out heeft???

  Tot slot nog een weetje: maximaal toegestaan stralingsniveau Nederland 61V/m, Rusland, Italië, vele andere landen 3V/m of minder! Vind je het gek dat de norm hier nooit overschreden wordt?

 6. Geachte mevrouw Lentjes,

  Ik ben als biomedisch elektronica-expert geïnteresseerd in uw verhaal en zou uw gevoeligheid voor elektromagnetische velden (EHS) graag nader onderzoeken.
  Ik heb inmiddels al meerdere andere mensen onderzocht die claimden aan EHS te lijden, echter bleek iedere keer dat deze personen onder gecontroleerde omstandigheden niet gevoelig bleken voor elektromagnetische velden van mobiele telefoons of wifi-apparatuur. De klachten traden steevast op zodra de personen dachten of wisten dat ze blootgesteld waren aan deze velden, maar vertoonden geen verband met daadwerkelijk aanwezige velden, wat dus duidt op een psychosomatische oorzaak.
  Ik ben daarom nog steeds op zoek naar iemand die de genoemde velden echt kan voelen of waarnemen. Ik zal ook maar meteen eerlijk zijn over mijn motieven: wanneer ik wetenschappelijk kan aantonen zien dat EHS daadwerkelijk bestaat en dat mensen de genoemde elektromagnetische velden inderdaad direct kunnen waarnemen, zou dat een zeer opzienbarende ontwikkeling zijn, die invloed kan hebben op een groot deel van de gevestigde wetenschappelijke kennis.

  Mocht u willen deelnemen aan dit onderzoek, dan is dat is in principe simpel en niet bijzonder ingrijpend: u gaat met mij en een derde persoon een dag (of een middag) op pad in en buiten uw woning, waarbij u elke 15 minuten een symptoomscore noteert, terwijl die derde persoon alleen maar een RF-veldsterkte noteert. Beide scores worden blind bijgehouden voor de andere twee. Ik draag tevens een GSM- en Wifi-zendmodule die op willekeurige tijdstippen controllerbestuurd wordt geactiveerd zonder dat hier van buitenaf iets aan te zien is; niemand weet dus of die zender actief is en zo ja, wanneer. De controller houdt bij wanneer activering heeft plaatsgevonden; dit kan achteraf uitgelezen worden.
  Na afloop van de meetsessie worden de drie scores naast elkaar gelegd en wordt gekeken of er correlaties zichtbaar zijn. Simpel gezegd: wanneer minstens twee derde van uw hoge symptoomscores overeenkomen met hoge gemeten veldsterkten, zou er inderdaad sprake kunnen zijn van EHS en is verder onderzoek verantwoord. Tot dusver is echter niemand zelfs maar in de buurt gekomen van deze mate van correlatie, en ik ben bij voorbaat dan ook sceptisch over uw claims op dit gebied. Daar u echter sterk overtuigd bent van het bestaan van EHS en ook denkt dat u hier zelf aan lijdt, zou ik dit zoals al gezegd toch graag nader onderzoeken.

  Als het goed is, hebt u toegang tot het e-mailadres dat ik bij deze reactie hebt opgegeven. U kunt via dit adres contact met mij opnemen.

  Met vriendelijke groeten,

  Richard

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *