Werkbezoek aan Zwolle

14 november 2011 - Maandag 14 november bracht de Stichting Maatschappij, Veiligheid en Politie (SMVP) een werkbezoek aan de stad Zwolle. Doel van dit werkbezoek was om te zien en van de bewoners zelf […] lees meer.

Nog steeds geen oplossing voor het grote probleem van Nederlandse reders

11 november 2011 - Op donderdag 10 november 2011 vond het algemeen overleg plaats tussen de verantwoordelijke ministers en de Kamer over de beveiliging van Nederlandse koopvaardijschepen tegen piraterij. In tegenstelling tot andere Europese […] lees meer.

Rondetafel in Tweede Kamer over piraterijbestrijding

11 oktober 2011 - De reders moeten zich zelf direct kunnen wenden tot particuliere beveiligingsorganisaties om  hun schepen te beveiligen tegen piraterij als Defensie niet voor (voldoende) beveiliging kan zorgdragen. Dat is het standpunt […] lees meer.

Beveiliging van Nederlandse koopvaardijschepen tegen piraterij

07 oktober 2011 - Prof. mr. Pieter van Vollenhoven, voorzitter van de SMVP, neemt maandag 10 oktober 2011 deel aan het Rondetafelgesprek over piraterijbestrijding. Deze Rondetafel is georganiseerd door de Tweede Kamercommissie voor Buitenlandse Zaken. […] lees meer.

Voorstel van Minister Donner lijkt geen aanwinst voor klokkenluiders

07 oktober 2011 - Veel kritische geluiden bij de Rondetafelbijeenkomst (5 oktober 2011) over de algemene maatregel van bestuur van minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Donner tot het instellen van de Commissie advies- […] lees meer.

SMVP bij Rondetafelgesprek over klokkenluiders

04 oktober 2011 - De vaste kamercommissie voor Binnenlandse Zaken organiseert op woensdag 5 oktober as een Rondetafelbijeenkomst over klokkenluiders. Prof. Mr. Pieter van Vollenhoven is als voorzitter van de Stichting Maatschappij, Veiligheid en Politie (SMVP) uitgenodigd om […] lees meer.

Nieuwe SMVP website – work in progress

28 september 2011 - De SMVP website is in een nieuw jasje gestoken. Misschien werkt nog niet alles optimaal, maar we doen ons best om eventuele problemen zo snel mogelijk op te lossen. Ons streven is […] lees meer.

Peter van Koppen wint de SMVP publicatieprijs 2011

29 augustus 2011 - De jury van de SMVP publicatieprijs 2011, onder voorzitterschap van prof. mr. Ybo Buruma, heeft besloten dat deze tweejaarlijkse prijs zal worden toegekend aan Peter van Koppen voor zijn boek Overtuigend […] lees meer.