Werkbezoek aan Zwolle

14 november 2011

Maandag 14 november bracht de Stichting Maatschappij, Veiligheid en Politie (SMVP) een werkbezoek aan de stad Zwolle. Doel van dit werkbezoek was om te zien en van de bewoners zelf te horen wat de resultaten zijn van een eerder door de SMVP gestarte pilot gericht op het verbeteren van leefbaarheid en veiligheid in de woonwijk.

De SMVP werd vertegenwoordigd door de voorzitter Prof. Mr. Pieter van Vollenhoven, Ingrid de Jong en Lodewijk Gunther Moor.

              

Na een ontvangst door de burgemeester van Zwolle, dhr. H.J. Meijer, vertrok het gezelschap naar de Palestrinalaan, waar de SMVP in 2007 het pilot project ‘Samen gaan voor de Palestrinalaan’ heeft geïnitieerd en begeleid. De gemeente heeft indertijd gekozen voor de Palestrinalaan omdat het een multiculturele buurt was met meer dan 69 nationaliteiten en veel sociale problemen.

De pilot, gericht op het verbeteren van de leefbaarheid en veiligheid van de wijk door het bevorderen van actief burgerschap en sociale zelfredzaamheid van de bewoners, heeft in Zwolle goed gewerkt. Als onderdeel van het project werd een multidisciplinair team samengesteld, met onder meer een wijkagent en een opbouwwerker, dat zichtbaar op straat aanwezig was. Het SMVP project in Zwolle duurde van 2007 tot 2009, maar de gemeente heeft daarna de aanpak in de Palestrinalaan voortgezet.

De SMVP vindt de vraag interessant of de aanpak in Zwolle ook in andere gemeenten zou kunnen werken. De aanpak zal niet als een blauwdruk op een andere gemeente gelegd kunnen worden, maar de ‘lessons learned’ van Zwolle kunnen wellicht wel vertaald worden naar andere gemeenten. Daarom zal de SMVP, in samenwerking met de gemeente Zwolle, zich verdiepen in de voorwaarden voor het welslagen van soortgelijke projecten.

Van oudsher hecht de SMVP veel waarde aan de wijkagent. Ook met de komst van de nationale politie, blijft de SMVP het belang onderstrepen van een goede balans tussen wereld (het nationale) en wijk.

Het werkbezoek werd afgesloten met een bezoek aan de Herberg, een opvanghuis voor dak- en thuislozen in Zwolle.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *