SMVP bij Rondetafelgesprek over klokkenluiders

04 oktober 2011

De vaste kamercommissie voor Binnenlandse Zaken organiseert op woensdag 5 oktober as een Rondetafelbijeenkomst over klokkenluiders. Prof. Mr. Pieter van Vollenhoven is als voorzitter van de Stichting Maatschappij, Veiligheid en Politie (SMVP) uitgenodigd om aan deze rondetafel deel te nemen.

De SMVP vindt dat klokkenluiders grote betekenis hebben voor de samenleving in het algemeen en de veiligheid in het bijzonder. Naar het oordeel van de SMVP kan een tijdige melding van een onveilige situatie van groot belang zijn en helpen voorkomen dat deze leiden tot ernstige gebeurtenissen in onze maatschappij.

Daarom is de SMVP een groot voorstander en voorvechter van de komst van een goed meldpunt met onderzoeksbevoegdheid voor klokkenluiders.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *