Wat doen we?

Vanuit haar onafhankelijke positie wil de SMV vooral een agenderende functie hebben. Omdat de SMV los van bestaande posities en belangen kan opereren, heeft zij bij uitstek de mogelijkheid om innovatieve invalshoeken en benaderingen aan te dragen. Netelige kwesties kunnen daardoor dichter bij een oplossing gebracht worden. Praktische doorwerking staat daarin centraal; de oriëntatie van de SMV ligt vooral bij versterking van operationele praktijken en wat daarvoor in beleidsmatige of strategische zin noodzakelijk is.

Door inhoudelijke expertise en maatschappelijke discussie

De onderwerpen waar de SMV zich op richt, zijn onderwerpen die aanhoudende aandacht (een lange adem) vergen. Zij maakt gebruik van de kennis en ervaringen van een grote, diverse groep van personen, onder andere in de vorm van een breed samengestelde Raad van Advies. De selectie van onderwerpen vindt plaats in afstemming met deze Raad van Advies.

De SMV organiseert haar activiteiten op verschillende manieren:

  • door rondom actuele en complexe vraagstukken deskundigen  bij elkaar te brengen en hen te vragen een (openbare) analyse of advies te maken;
  • door rondom dit soort thema’s de maatschappelijke aandacht en discussies te versterken, onder andere in de vorm van conferenties;
  • door ook anderszins actief deel te nemen aan het maatschappelijke debat, in ‘reële’ of in digitale vorm.