Wat doen we?

De activiteiten van de Stichting Maatschappij en Veiligheid komen voort uit zorgen over het onderwerp veiligheid in de breedste zin van het woord, met  andere woorden: sociale én fysieke veiligheid. Deze zorgen hebben alles te maken met de onduidelijkheid over de verantwoordelijkheid voor veiligheid. Veiligheid is een kerntaak van de overheid, maar burgers en ondernemingen/organisaties hebben een medeverantwoordelijkheid. Het is echter niet duidelijk waaruit die eigen verantwoordelijkheid van burgers en ondernemingen/organisaties bestaat.

Met haar activiteiten focust de Stichting Maatschappij en Veiligheid steeds op het bewerkstelligen van een balans van verantwoordelijkheden.

Hier vindt u ons jaarplan 2018.