Ondersteun ons werk

De Stichting Maatschappij en Veiligheid is een onafhankelijke denktank op het brede terrein van maatschappelijke veiligheid. Zij kan gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen over onderwerpen die op dit terrein spelen. De SMV zoekt steun bij een zo gevarieerd mogelijke groep van personen en organisaties uit de publieke en private sector.

U kunt het werk van de Stichting Maatschappij en Veiligheid steunen!
U kunt er voor kiezen om ons structureel te steunen, maar ook eenmalige donaties zijn van harte welkom. U kunt uw donatie overmaken aan Stichting Maatschappij en Veiligheid, bankrekeningnummer NL55 INGB 065 75 05 382 onder vermelding van ‘gift’. De Stichting Maatschappij en Veiligheid is een erkende Algemeen Nut Beogende Instelling. Dit betekent dat u uw gift mag aftrekken van de belasting.

Hebt u vragen over ons werk of de mogelijkheden om ons te steunen, neem dan contact op met Ingrid de Jong, ingrid.de.jong@maatschappijenveiligheid.nl

Voor verdere (financiële) informatie kunt u de Jaarrekening 2022  raadplegen.