Ondersteun ons werk

Veiligheid wordt in Nederland gezien als een onderwerp waarop niet bezuinigd mag worden. Toch dreigt veiligheid meer dan eens het onderspit te delven ten opzichte van andere, met name economische motieven. De Stichting Maatschappij en Veiligheid volgt de ontwikkelingen op het gebied van veiligheid kritisch en probeert een bijdrage te leveren aan het bevorderen van een veiliger Nederland.
De Stichting Maatschappij en Veiligheid is een onafhankelijke organisatie en zoekt daarom steun bij een zo gevarieerd mogelijke groep van personen en organisaties uit de publieke en private sector.

U kunt het werk van de Stichting Maatschappij en Veiligheid steunen!
U kunt er voor kiezen om ons structureel te steunen, maar ook eenmalige donaties zijn van harte welkom. U kunt uw donatie overmaken aan Stichting Maatschappij en Veiligheid, bankrekeningnummer NL55 INGB 065 75 05 382 onder vermelding van ‘gift’. De Stichting Maatschappij en Veiligheid is een erkende Algemeen Nut Beogende Instelling. Dit betekent dat u uw gift mag aftrekken van de belasting.

Hebt u vragen over ons werk of de mogelijkheden om ons te steunen, neem dan contact op met Ingrid de Jong, telefoon 070 3636962.

Lees hier enkele passages uit een brief van onze ere-voorzitter, Prof. Mr. Pieter van Vollenhoven.

Voor verdere (financiële) informatie kunt u het Jaarverslag 2018 en de Jaarrekening 2018 raadplegen.

Bedankt
Wij danken de volgende partijen voor hun steun:

Achmea
logo achmea

ACP politievakbond
ACP logo

Alliander
logo alliander

Efteling
LOGO_EFTELING_VLAG_DEF

PostNL
postnl logoPWC Nederland
pwc logo

Royal Haskoning DHV
logo-Royal-HaskoningDHV

Siemens Nederland
Logo-Siemens

Vfonds
logo v fonds

Van Oord NV
House style - Logo - Van Oord Marine ingenuity - RGB - JPG