Over ons

Onze stichting is in 1986 opgericht onder de naam Stichting Maatschappij en Politie (SMP). In eerste instantie was de stichting gericht op politie-gerelateerde onderwerpen, naar voorbeeld van de activiteiten van de Police Foundation in Engeland.

In de loop van de jaren is het werk van de stichting een breder veld gaan bestrijken. In 1996 werd daarom aan de oorspronkelijke naam van de stichting het begrip ‘Veiligheid’ toegevoegd en werd het Stichting Maatschappij, Veiligheid en Politie (SMVP).

Gaandeweg zijn er steeds meer instanties bijgekomen die zich inzetten voor de veiligheid in onze maatschappij. Denk bijvoorbeeld aan Buitengewoon Opsporings Ambtenaren (BOA’s), toezichthouders en particuliere beveiligers, die een steeds belangrijker rol zijn gaan spelen op het terrein dat voorheen min of meer was voorbehouden aan de politie. De SMV is zich op alle partijen gaan richten die zich inzetten voor de veiligheid in onze maatschappij.

In lijn hiermee werd de naam van de stichting opnieuw aangepast: sinds december 2012 werd het Stichting Maatschappij en Veiligheid (SMV). Deze naamsverandering paste bij onze bredere, nieuwe opvatting van onze missie rondom veiligheid. De ‘nieuwe’ SMV ging zich richten op veiligheid in de breedste zin van het woord.

Sinds de bestuurswisselingen in 2019 is de SMV nu een onafhankelijke denktank op het brede terrein van maatschappelijke veiligheid, die gevraagd en ongevraagd advies uitbrengt over onderwerpen die op dit terrein spelen.

Bestuur:

Het huidige bestuur van de SMV bestaat uit:

mr. T.H.J. Joustra  – voorzitter

prof mr. dr. E. R. Muller – vice-voorzitter
prof dr. J.A. van Manen – penningmeester

Lidmaatschap van het bestuur is onbezoldigd.

Ere-voorzitter:

Vanaf het begin van de stichting is prof mr. Pieter van Vollenhoven voorzitter geweest. Sinds oktober 2019 is hij opgevolgd door mr. Tjibbe Joustra. Prof Van Vollenhoven is nu ere-voorzitter van de SMV.

Directeur: prof dr. P.E.W.M. Tops

Secretariaat: mevr. Wilma Bosmans-Kruize

Raad van Advies:

Het bestuur van de SMV heeft besloten om een Raad van Advies in het leven te roepen, met als doel mee te denken over de thema’s waar de SMV zich op zal richten.

  • dr. B.A. (Beatrice) de Graaf
  • mr. Y (Ybo) Buruma
  • F. (Frank) Paauw
  • mr. G.W. (Gerrit) van der Burg MPA
  • Luitenant-generaal dr. J.A.J. (Hans) Leijtens
  • J. J. (Jozias) van Aartsen