Over ons

Onze stichting is 1986 opgericht onder de naam Stichting Maatschappij en Politie. Sinds december 2012 zijn we verder gegaan onder de naam Stichting Maatschappij en Veiligheid. De nieuwe naam symboliseert de bredere opvatting van onze missie rondom het bevorderen van veiligheid.

Bestuur:  mr. T.H.J. Joustra  – voorzitter

prof. mr. dr. E. R. Muller – vice-voorzitter
prof. dr. J.A. van Manen- penningmeester

Lidmaatschap van het bestuur is onbezoldigd.

Ere-voorzitter: prof. mr. Pieter van Vollenhoven

Directeur: prof. dr. P.E.W.M. Tops

Secretariaat: mevr. Wilma Bosmans=Kruize

Voor meer informatie zie het Jaarverslag 2018 en de Jaarrekening 2018.