Over ons

De Stichting Maatschappij en Veiligheid (SMV) is een onafhankelijke denktank op het brede terrein van maatschappelijke veiligheid, die gevraagd en ongevraagd advies uitbrengt over onderwerpen die op dit terrein spelen.

Vanuit die onafhankelijke positie wil de SMV vooral een agenderende functie hebben. Omdat de SMV los van bestaande posities en belangen kan opereren, heeft zij bij uitstek de mogelijkheid om innovatieve invalshoeken en benaderingen aan te dragen. Netelige kwesties kunnen daardoor dichter bij een oplossing gebracht worden. Praktische doorwerking staat daarin centraal; de oriƫntatie van de SMV ligt vooral bij versterking van operationele praktijken en wat daarvoor in beleidsmatige of strategische zin noodzakelijk is.

Historie van de SMV

Onze stichting is in 1986 opgericht onder de naam Stichting Maatschappij en Politie (SMP). In eerste instantie was de stichting gericht op politie-gerelateerde onderwerpen, naar voorbeeld van de activiteiten van de Police Foundation in Engeland.

In de loop van de jaren is het werk van de stichting een breder veld gaan bestrijken. In 1996 werd daarom aan de oorspronkelijke naam van de stichting het begrip ‘Veiligheid’ toegevoegd en werd het Stichting Maatschappij, Veiligheid en Politie (SMVP).

Gaandeweg zijn er steeds meer instanties bijgekomen die zich inzetten voor de veiligheid in onze maatschappij. Denk bijvoorbeeld aan Buitengewoon Opsporings Ambtenaren (BOA’s), toezichthouders en particuliere beveiligers, die een steeds belangrijker rol zijn gaan spelen op het terrein dat voorheen min of meer was voorbehouden aan de politie. De SMV is zich op alle partijen gaan richten die zich inzetten voor de veiligheid in onze maatschappij.

In lijn hiermee werd de naam van de stichting opnieuw aangepast: sinds december 2012 werd het Stichting Maatschappij en Veiligheid (SMV). Deze naamsverandering paste bij onze bredere, nieuwe opvatting van onze missie rondom veiligheid. De ‘nieuwe’ SMV ging zich richten op veiligheid in de breedste zin van het woord.

Bestuur:

Het bestuur van de SMV bestaat uit:

prof mr. Pieter van Vollenhoven – voorzitter

prof mr. Y (Ybo) Buruma

drs. L (Lodewijk) Gunther Moor – penningmeester

Lidmaatschap van het bestuur is onbezoldigd.