Over ons

Onze stichting is 1986 opgericht onder de naam Stichting Maatschappij en Politie. Sinds december 2012 zijn we verder gegaan onder de naam Stichting Maatschappij en Veiligheid.

Bestuur:  mr. T.H.J. Joustra  – voorzitter

prof. mr. dr. E. R. Muller – vice-voorzitter
prof. dr. J.A. van Manen- penningmeester

Lidmaatschap van het bestuur is onbezoldigd.

Ere-voorzitter: prof. mr. Pieter van Vollenhoven

Directeur: prof. dr. P.E.W.M. Tops

Secretariaat: mevr. Wilma Bosmans-Kruize

Raad van Advies:

  • dr. B.A. (Beatrice) de Graaf
  • mr. Y (Ybo) Buruma
  • F. (Frank) Paauw
  • mr. G.W. (Gerrit) van der Burg MPA
  • Luitenant-generaal dr. J.A.J. (Hans) Leijtens
  • J. J. (Jozias) van Aartsen