Ons doel

Waarom de Stichting Maatschappij en Veiligheid?
De Stichting Maatschappij en Veiligheid (SMV) is een onafhankelijke denktank op het brede terrein van maatschappelijke veiligheid. Zij kan gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen over onderwerpen die op dit terrein spelen. De komende tijd zal het accent meer liggen op de sociale veiligheid, de rol van publieke instituties daarin (met een nadruk op de justitiële keten, in het bijzonder de politie) en de interactie met bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en burgers.

De onderwerpen/thema’s waar de SMV zich op richt, worden bepaald in goed overleg met het bestuur en de Raad van Advies.

Samen werken aan veiligheid

Omdat de onderwerpen waarmee de stichting zich bezighoudt heel verschillend zijn, maken we als SMV gebruik van de kennis en ervaringen van een grote, diverse groep van personen. Deze samenwerking komt met name tot uitdrukking in Raad van Advies, maar ook in de werkgroepen die rond verschillende veiligheidsthema’s ingericht worden.