Ons doel

Waarom de Stichting Maatschappij en Veiligheid?
Vanuit de Stichting Maatschappij en Veiligheid richten we ons op het bevorderen van veiligheid in de breedste zin van het woord. Dit doen we zowel gevraagd als ongevraagd, altijd vanuit een onafhankelijke positie. De stichting is er voor mensen die mogen rekenen op een veilige situatie en voor de mensen die zich hiervoor inzetten.

Hierbij kan het gaan om een breed scala aan veiligheidsthema’s, zoals patiëntveiligheid, voedselveiligheid en de bescherming van klokkenluiders, maar ook om thema’s als de politiefunctie en de positie van iedereen die zich inzet voor de veiligheid in de maatschappij.

‘Samen werken aan veiligheid’
We bevorderen de veiligheid door op kritische wijze de ontwikkelingen op het gebied  van veiligheid en veiligheidszorg te volgen, aandacht te vragen voor situaties waarbij de veiligheid in het geding is en – gevraagd en ongevraagd – te adviseren over het verbeteren daarvan.

Onze adviezen gaan vaak over de verantwoordelijkheid voor veiligheid. Over deze verantwoordelijkheid bestaat namelijk veel onduidelijkheid: in hoeverre is de overheid verantwoordelijk en in hoeverre zijn mensen, organisaties en ondernemingen zelf verantwoordelijk voor veiligheid?

Omdat de onderwerpen waarmee de stichting zich bezighoudt heel verschillend zijn, maken we als SMV gebruik van de kennis en ervaringen van een grote, diverse groep van personen. ‘Samen werken aan veiligheid’ is dan ook ons motto.