Projecten

De Stichting Maatschappij en Veiligheid richt zich op het bevorderen van de veiligheid en de veiligheidszorg. Hierbij richt de SMV zich met name op de sociale veiligheid.

In 2021 heeft  de SMV twee werkgroepen samengesteld rond de volgende maatschappelijke veiligheidsthema’s:

  • werkgroep Sociale interventies rond ondermijnende drugscriminaliteit
  • werkgroep Integriteit van het Nederlandse financiële stelsel

In 2022 hebben beide werkgroepen hun eindrapport gepubliceerd:

  • Jong ontspoord in het drugsmilieu – En wat wij daar als samenleving tegenover moeten zetten
  • Poortwachters tegen witwassen

Ook heeft de SMV in 2022 een congres georganiseerd rondom het thema ‘verwarde personen’. Dit naar aanleiding van het boek De kwestie verwarde mensen. Naar een andere benadering van onbegrepen gedrag van Bauke Koekkoek, die voor dit boek de SMV Publicatieprijs had ontvangen.

In de loop van 2023 zal meer bekendheid worden over evt. nieuwe projecten.