Projecten

De Stichting Maatschappij en Veiligheid richt zich op het bevorderen van de veiligheid en de veiligheidszorg. Hierbij concentreren wij ons op verschillende veiligheidsprojecten. De verantwoordelijkheid voor veiligheid loopt als een rode draad door deze projecten heen.

Bij elk project kan de vraag worden gesteld: In hoeverre is de overheid verantwoordelijk voor veiligheid en in hoeverre zijn mensen, organisaties en ondernemingen medeverantwoordelijk?

De projecten waar de Stichting Maatschappij en Veiligheid zich op richt:

Burgermoed

Eigen verantwoordelijkheid ondernemingen

Toezichtg

Politieorganisatie

Onafhankelijk-onderzoek

Klokkenluiders