Platform Bezorgde Dienders: ‘Op het verkeerde been gezet’

17 december 2014 - Het lijkt nog niet eens zo heel lang geleden dat wanneer er zich in Zuid-Limburg een incident voordeed, het geruime tijd duurde voordat het nieuws in Den Helder bekend was. […] lees meer.

De nieuwe kleren van de keizer

17 december 2014 - Column prof. dr. A.B. Hoogenboom De nationale politie in oprichting, de grootste werkgever in ons land, bevindt zich in zwaar weer. De centrale ondernemingsraad heeft de korpschef een ultimatum gesteld. […] lees meer.

Liefde in tijden van onveiligheid

01 december 2014 - Column prof. dr. A.B. Hoogenboom De woorden die wij gebruiken zeggen iets over de programmering van ons brein. Woorden zijn de weerslag van ons wereldbeeld. We leggen onze ervaringen vast […] lees meer.

Ernst-Jan de Groot: “Veiligheid auto’s fors ondermijnd door grijs kenteken.”

01 december 2014 - De heer Ernst-Jan de Groot uit Terschelling, eigenaar van een grijs kenteken auto, vraagt aandacht voor de risico’s van deze auto’s. Hij verwijst daarbij naar een onderzoek van de SWOV. […] lees meer.

Nationale Politie: Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald

07 november 2014 - Column prof. dr. A.B. Hoogenboom De vorming van de nationale politie zoals die nu wordt ingevoerd, kan beter voortijdig worden gestopt. Hoe krijgt de vorming gestalte en wat is daar […] lees meer.

Aangifte na bedreiging terzijde gelegd

13 oktober 2014 - Onlangs ontving de SMV een brief van een examinatrice bij het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen. Tijdens haar werk werd zij door een examenkandidaat bedreigd. In de rubriek ‘Het woord is aan’ […] lees meer.

Preventief fouilleren: wat kunnen we leren van New York?

23 september 2014 - Column Prof. dr. A.B. Hoogenboom http://www.nytimes.com/interactive/2014/09/19/nyregion/stop-and-frisk-is-all-but-gone-from-new-york.html Als je deze link aanklikt zie je in een oogopslag het grote verschil in het aantal preventieve fouilleer-acties (‘stop-and-frisk’) in New York tussen 2012 […] lees meer.

De Staat van de Rechtsstaat

04 september 2014 - Onder de titel ‘Staat van de Rechtsstaat’ werd op 4 februari 2014 een deskundigenbijeenkomst georganiseerd in de Eerste Kamer.[1] De voormalige ombudsman Brenninkmeijer stelt dat de rechtsstaat onder druk staat. […] lees meer.

Claudia Nzeba: ‘Recht in de film’

01 september 2014 - Een bekend voorbeeld van een rechterlijke dwaling in ons land is de zaak rond de verpleegster Lucia de Berk, die in 2003 onterecht werd veroordeeld voor meerdere moorden. Na een […] lees meer.

Pieter Rademakers: “Omwille de plicht”

04 augustus 2014 - Eind 2013 schreef Pieter Rademakers een scriptie over de bescherming van Nederlandse koopvaardijschepen tegen piraterij. Rademakers was benieuwd of er naast een economisch motief ook een juridisch motief bestaat voor het […] lees meer.

Luc Wassenberg: “Het risico van risicobeperking bij de brandweer”

06 mei 2014 - Recent is op een Amerikaanse website een artikel gepubliceerd over striktere regels voor de binnenaanval van de brandweer. De OSHA (vergelijkbaar met de arbeidsinspectie hier) zal strenge richtlijnen gaan uitvaardigen […] lees meer.

Over metadata en informatiestofzuigers

01 mei 2014 -   Column Prof. dr. A.B. Hoogenboom Over metadata, informatiestofzuigers, Hennis, Plasterk en de vraag die niemand durft te stellen….. Er is het afgelopen jaar bericht over Snowden, de NSA en […] lees meer.