Het woord is aan …. Platform Bezorgde Dienders

28 juli 2020 - De stille meerderheid … Sinds lange tijd kunt u weer een column lezen van Dolf Mauritz van het Platform Bezorgde Dienders. Klik hier voor de tekst. lees meer.

Het woord is aan … Gert-Jan Ludden

16 oktober 2019 - VEILIGHEIDSREGIO ONTLOOPT VERANTWOORDELIJKHEID Is het niet frappant dat de doorsnee burger nog steeds niet precies weet wat een veiligheidsregio is, terwijl deze al meer dan 10 jaar bestaat? Een korte […] lees meer.

Het woord is aan … Gert-Jan Ludden

09 juli 2019 - Regelreflex een slechte raadgever in crisissituaties Waar uitval van telecommunicatie en het niet bereikbaar zijn van het noodnummer 112 al niet toe kan leiden hebben we afgelopen week kunnen zien. […] lees meer.

Het woord is aan … Mauro Boelens en Ronald van Steden

14 november 2018 - Nederlands politieonderwijs en -onderzoek in context. Een (inter)nationale verkenning. Enige tijd geleden heeft de SMV de heren Mauro Boelens MSc en dr. Ronald van Steden van de VU gevraagd om […] lees meer.

Het woord is aan … Gert-Jan Ludden

16 augustus 2018 - Gezagscrisis Nationale Politie   In 2012 besloot toenmalig minister van Veiligheid en Justitie Ivo Opstelten dat de 26 regionale politiekorpsen moesten worden omgevormd tot een Nationale Politieorganisatie. In 2018 zou […] lees meer.

Het woord is aan … Gert-Jan Ludden

18 juni 2018 - Scholen onvoldoende voorbereid op complexe crisissituaties   Regelmatig worden scholen in Nederland geconfronteerd met plotselinge incidenten en soms zelfs ernstige calamiteiten. Voorbeelden zijn schiet- en steekincidenten, terreurdreiging en radicalisering, cybercrime […] lees meer.

Het woord is aan … de VU

12 juni 2018 - Naar aanleiding van enkele zorgelijke geluiden vanuit de organisatie van de (vrijwillige)brandweer heeft de SMV de VU gevraagd zich te verdiepen in vooral de werkbeleving van brandweervrijwilligers binnen de context […] lees meer.

Het woord is aan … Lucas Meijs

06 juni 2018 - Nederland kent een lange traditie van vrijwilligers. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) berekent dat over de periode 2012-2016 49% van de Nederlanders minimaal één keer per jaar vrijwilligerswerk […] lees meer.

Het woord is aan … Mauro Boelens en Ronald van Steden

05 juni 2018 - Criminele ondermijning: een verkenning   Op verzoek van de SMV hebben Mauro Boelens MSc. en dr. Ronald van Steden zich verdiept in het onderwerp ‘criminele ondermijning’. Dit verzoek heeft geleid […] lees meer.

Het woord is aan … Gert-Jan Ludden

21 maart 2018 - Falend toezicht   De maatschappelijke en politieke verontwaardiging rond de salarisverhoging van ING topman Hamers was groot en dat leidde tot imagoschade en het weglopen van klanten bij de bank. […] lees meer.

Het woord is aan … Anthonie Drenth

18 oktober 2017 - Wet- en regelgeving consumentenvuurwerk in internationaal perspectief Niet alleen in Nederland staat de verkoop en het gebruik van consumentenvuurwerk ter discussie, ook in andere Europese landen en landen buiten Europa […] lees meer.

Het woord is aan … Jelmar Oomkens

12 oktober 2017 - Jelmar Oomkens, student Bestuur en Beleid, heeft recent zijn Masterscriptie afgerond over de cultuurverschillen tussen politieagenten en boa’s. Vroeger kwam het wel eens voor dat een Boa een identiteitsbewijs vorderde […] lees meer.