Het woord is aan … Anthonie Drenth

18 oktober 2017

Wet- en regelgeving consumentenvuurwerk in internationaal perspectief

Niet alleen in Nederland staat de verkoop en het gebruik van consumentenvuurwerk ter discussie, ook in andere Europese landen en landen buiten Europa wordt er al jaren gediscussieerd over de wenselijkheid van consumentenvuurwerk in de openbare ruimte. Ondanks pogingen om het vuurwerkbeleid binnen de EU te harmoniseren, is  duidelijk dat er nog steeds grote verschillen tussen de landen bestaan. Het is in het kader van de Nederlandse discussie over een verbod op consumentenvuurwerk relevant om die verschillen – en waarom die er zijn –  in kaart te brengen.

De uitgebreide notitie vindt u hier.

Anthonie Drenth MSc. is momenteel als onderzoeker verbonden aan de Hogeschool Utrecht, Lectoraat Kennisanalyse Sociale Veiligheid. Deze notitie heeft hij eerder – in zijn hoedanigheid als onderzoeker verbonden aan de VU te Amsterdam – op verzoek van de SMV opgesteld.

* Veiligheid is van iedereen. We geven daarom graag het woord aan een breed scala van externe deskundigen om onderzoeken, ideeën en inspiratie met u te delen. Het gaat hierbij niet om standpunten van de Stichting Maatschappij en Veiligheid. De stichting is dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud van de rubriek ‘Het woord is aan …’

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *