Onafhankelijk onderzoek in europa

In de notitie ‘Het Onafhankelijk Onderzoek in de Europese Unie (EU)’ beschrijft de voorzitter van de SMV Prof Mr. Pieter van Vollenhoven de waarde en de betekenis van onafhankelijke onderzoeken voor de samenleving in de Europese Unie. In de notitie wordt niet alleen gepleit voor het instellen van ‘echt’ onafhankelijke onderzoeken, maar wordt ook een bijdrage geleverd aan het definiëren van een referentiekader voor de voorwaarden waaraan onafhankelijke onderzoeken in de praktijk moeten voldoen.

De SMV zal de notitie onder de aandacht brengen van het Europese Parlement.

Klik hier voor de notitie.