Klokkenluiders

De SMV vindt klokkenluiders van groot belang voor de veiligheid en de samenleving in zijn geheel. Regelmatig wordt duidelijk dat ondernemingen en organisaties hun veiligheidsbeleid niet goed op orde hebben of ‘sjoemelen’ met de regels. Dit kan ernstige, risicovolle situaties tot gevolg hebben. De praktijk laat zien dat in veel gevallen noch het intern toezicht noch het extern toezicht in staat is om deze situatie te keren. De klokkenluider is dan letterlijk de laatste die ‘de klok kan luiden’.

De SMV is betrokken geweest als adviserende partij bij de totstandkoming van de wet Huis voor Klokkenluiders. Deze wet moet klokkenluiders meer bescherming bieden en onderzoek mogelijk maken naar aanleiding van meldingen van klokkenluiders. De SMV vindt de nieuwe wet van grote betekenis voor klokkenluiders, maar ook voor de samenleving in zijn totaliteit. Misstanden moet je aanpakken!

Publicatie

Klokkenluiders en veiligheid in organisaties
SMVP & Onderzoeksgroep ‘Integriteit van Bestuur’, Vrije Universiteit Amsterdam (2010)

Voor meer publicaties, bekijk de kennisbank.