Burgermoed

Terwijl vroeger alleen de overheid verantwoordelijk was voor veiligheid, zijn tegenwoordig ook individuen, ondernemingen en organisaties medeverantwoordelijk geworden. Enerzijds zijn wij dus zeer afhankelijk geworden van het veiligheidsbeleid van organisaties en ondernemingen; anderzijds is het de vraag wat wij van mensen/burgers mogen verwachten die geconfronteerd worden met een ongeval of een vorm van criminaliteit, en dan vooral in de periode voordat de hulpdiensten arriveren.

Met het project Burgermoed wil de SMV bevorderen dat burgers zelf inhoud (kunnen) geven aan de eigen verantwoordelijkheid voor veiligheid, met andere woorden optreden of ingrijpen – of bewust besluiten dat niet te doen – wanneer zij zelf of medeburgers gevaar lopen door criminaliteit, overlast, brand of andere ongevallen.  De SMV doet dat door het belonen van ‘moedige burgers’ met de prof mr Pieter van Vollenhoven penning en het onderzoeken van de mogelijke gevolgen van burgermoed als het gaat om schade / kosten / aansprakelijkheid. Ook stelt de SMV de vraag of je ‘zo maar’ van burgers kan verwachten dat zij optreden of ingrijpen óf dat zij daarvoor eerst een opleiding/training zouden moeten volgen.

Publicaties
Recente publicaties rond dit project:

Burgermoed als oplossing voor onveiligheid in het openbaar vervoer?
Lochem, P. van, Huijsman, M., Hendriks, R., & Helsloot, I. (2014)
Een literatuuronderzoek in opdracht van de SMV naar de wenselijkheid en mogelijkheid dat reizigers ingrijpen in situaties van sociale onveiligheid in het openbaar vervoer.

Moedige burgers – Civielrechtelijke Analyse
Kezel, E. de, & Giesen, I. (2012)
Onderzoek naar de versterking van de civielrechtelijke juridische positie van de burger die als private hulpverlener ingrijpt bij incidenten.

Moedige burgers
SMV (2010)
De individuele zorg voor veiligheid bij incidenten

Voor meer publicaties rond dit project, zie de kennisbank.

Prof Mr Pieter van Vollenhoven Penning
De Stichting Maatschappij en Veiligheid wil mensen eren en belonen die zich op een bijzondere, navolgenswaardige manier hebben ingezet voor de veiligheid in de samenleving en anderen stimuleren om een helpende hand te reiken. Mensen die zich naast hun reguliere werk en/of zorgtaken met veel toewijding in het publieke domein inzetten voor openbare orde en veiligheid, kunnen worden voorgedragen voor de prof mr Pieter van Vollenhoven penning. Lees hier meer.