Whitepaper Veiligheid, recht en bestuur

20 september 2018 - In het whitepaper ‘Veiligheid, recht en bestuur’ – een uitgave van het Haags Congres Bureau i.s.m. VL-Nieuws – worden door prof. dr. Hans Boutellier (VU Amsterdam), prof. dr. Ira Helsloot (Radboud […] lees meer.

Kaderwet Onafhankelijk Onderzoek

04 september 2018 - De Stichting Maatschappij en Veiligheid bepleit de komst van een Kaderwet Onafhankelijk Onderzoek om lering te kunnen trekken uit gebeurtenissen. Bij (ernstige) gebeurtenissen worden door de samenleving altijd dezelfde twee […] lees meer.

Het woord is aan … Gert-Jan Ludden

16 augustus 2018 - Gezagscrisis Nationale Politie   In 2012 besloot toenmalig minister van Veiligheid en Justitie Ivo Opstelten dat de 26 regionale politiekorpsen moesten worden omgevormd tot een Nationale Politieorganisatie. In 2018 zou […] lees meer.

Studiemiddag ‘Evaluatie van de politie’ 20 september 2018

09 juli 2018 - Op donderdag 20 september 2018 zal de eerstvolgende Cahiers op de Campus plaatsvinden, genaamd ‘Evaluatie van de politie’ (Cahier 48). Deze studiemiddag vindt plaats bij de Avans Hogeschool te Den Bosch en […] lees meer.

HCB Colleges ‘Veiligheid, recht en bestuur’ starten op 10 oktober 2018

19 juni 2018 - Op 10 oktober 2018 start de nieuwe editie van de HCB Collegereeks: ‘Veiligheid, recht en bestuur’ georganiseerd door het Haags Congres Bureau. De collegereeks is bedoeld voor bestuurders en beleidsmedewerkers […] lees meer.

Het woord is aan … Gert-Jan Ludden

18 juni 2018 - Scholen onvoldoende voorbereid op complexe crisissituaties   Regelmatig worden scholen in Nederland geconfronteerd met plotselinge incidenten en soms zelfs ernstige calamiteiten. Voorbeelden zijn schiet- en steekincidenten, terreurdreiging en radicalisering, cybercrime […] lees meer.

Het woord is aan … de VU

12 juni 2018 - Naar aanleiding van enkele zorgelijke geluiden vanuit de organisatie van de (vrijwillige)brandweer heeft de SMV de VU gevraagd zich te verdiepen in vooral de werkbeleving van brandweervrijwilligers binnen de context […] lees meer.

Het woord is aan … Lucas Meijs

06 juni 2018 - Nederland kent een lange traditie van vrijwilligers. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) berekent dat over de periode 2012-2016 49% van de Nederlanders minimaal één keer per jaar vrijwilligerswerk […] lees meer.

Het woord is aan … Mauro Boelens en Ronald van Steden

05 juni 2018 - Criminele ondermijning: een verkenning   Op verzoek van de SMV hebben Mauro Boelens MSc. en dr. Ronald van Steden zich verdiept in het onderwerp ‘criminele ondermijning’. Dit verzoek heeft geleid […] lees meer.

Nationale Politie: twee taken, één organisatie

18 april 2018 - Volgens de Stichting Maatschappij en Veiligheid (SMV) is er met de invoering van de Nationale Politie onvoldoende aandacht besteed aan de consequenties die verbonden zijn aan de terugtrekkende beweging van […] lees meer.

Wet ter Bescherming Koopvaardij

13 april 2018 - Al jarenlang wordt er in ons land gediscussieerd over het wel of niet toestaan van particuliere beveiligers om Nederlandse koopvaardijschepen te beschermen tegen piraterij. Recentelijk heeft een meerderheid van de […] lees meer.

Het woord is aan … Gert-Jan Ludden

21 maart 2018 - Falend toezicht   De maatschappelijke en politieke verontwaardiging rond de salarisverhoging van ING topman Hamers was groot en dat leidde tot imagoschade en het weglopen van klanten bij de bank. […] lees meer.