Het aangifteproces binnen de politie-eenheid Rotterdam

29 augustus 2019

Op verzoek van de SMV hebben Ronald van Steden, Rosanne Anholt en Mauro Boelens van de Vrije Universiteit Amsterdam zich verdiept in het aangifteproces bij de politie en mogelijke verbeteringen in dat proces.

Het doen van aangifte is één van de belangrijkste contactmomenten tussen burger en politie. Ongeveer negentig procent van alle door de politie geregistreerde criminaliteit in Nederland komt voort uit een aangifte of melding door een burger.

Het onderzoek van Van Steden cs heeft zich vooral gericht op de politie-eenheid Rotterdam, meer precies het Regionaal Servicecentrum (RSC) en enkele politiebureaus binnen de eenheid Rotterdam. In juni 2019 zijn de uitkomsten van het onderzoek besproken met de politie-eenheid Rotterdam.

Het onderzoek heeft geleid tot enkele handreikingen ter verbetering van het aangifteproces. Deze verbetervoorstellen hebben betrekking op de communicatie tussen politie en burgers en binnen de politie zelf; en op een meer uniforme werkwijze en meer opleidingsmogelijkheden voor politiepersoneel (de zogenaamde intakers). Verder stellen zij verschillende mogelijkheden voor om de drempels om aangifte te doen te verlagen.

Tot slot pleiten de onderzoekers voor meer aandacht voor ‘betekenisvolle interventies’, waarop de  politie-eenheid Rotterdam onder andere beleidsmatig inzet. ‘Betekenisvolle interventies’ staan voor het zoeken naar een ‘adequate’ of ‘gepaste’ oplossing voor een probleem, waar de burger bij gebaat is gelet op zijn of haar hulpvraag. Dit hoeft niet altijd een aangifte te zijn. Vervolgonderzoek moet uitwijzen hoe succesvol deze betekenisvolle interventies zijn en hoe ze eventueel verbeterd kunnen worden.

Download hier het volledige onderzoek ‘Tussen organisatiebelangen en behoeften van burgers’.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *