Wetsvoorstel Klokkenluiders aangehouden

20 mei 2014

Vandaag, woensdag 20 mei 2014, vond het debat plaats in de Eerste Kamer over de Wet Huis voor Klokkenluiders. De initiatiefnemers  voor de wet zijn Van Raak (SP), Fokke (PvdA), Schouw (D66), Voortman (GroenLinks), Segers (ChristenUnie), Ouwehand (PvdD) en Klein (50PLUS). Naast de initiatiefnemers waren ook minister Plasterk (BZK) en adviseur van de initiatiefnemers prof mr Pieter van Vollenhoven in de Eerste Kamer aanwezig.

De verschillende partijen in de Kamer steunden het doel van de wet, maar er waren wel bezwaren tegen de invulling ervan. De bezwaren richtten zich vooral tegen drie aspecten: het onderbrengen van het Huis voor Klokkenluiders bij de Nationale Ombudsman, wat in strijd zou zijn met artikel 78a van de Grondwet; de combinatie van de advies – en onderzoeksfunctie binnen een instituut; en een en hetzelfde huis voor meldingen uit publieke en private sector.

Naar aanleiding van de bezwaren van de Eerste Kamer vroegen de initiatiefnemers om het wetsvoorstel voor onbepaalde tijd aan te houden. De initiatiefnemers gaan zich nu beraden en komen op een later moment terug met een wetswijzigingsvoorstel.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *