Wat na het opheffen van de dierenpolitie?

26 april 2012

Nu het kabinet is gevallen lijken de plannen over het vorm geven van de dierenpolitie, ook wel smalend ‘caviapolitie’ geheten, van de baan. De fractieleider van het CDA verklaart dat wat hem betreft de dierenpolitie wordt opgeheven en dat het reeds aangetrokken politiepersoneel zich weer gaat richten op de zorg voor burgers. Zo wordt een stokpaardje van de PVV niet langer bereden.

Nu kan men voor deze ontwikkeling begrip opbrengen – de aandacht van de politie voor noden van burgers staat de laatste jaren stevig onder druk –  maar dat mag niet betekenen dat het onderwerp dierenleed bij de politie tussen de wal en het schip gaat vallen. Iedereen kent de beelden van verwaarloosde paarden, mishandelde pony’s, honden die met het oog op de vakantie van hun baasjes aan hun lot worden overgelaten, pasgeboren poesjes die in een zak vol stenen in een rivier worden geworpen, en ga zo maar verder. Het kenmerk van dierenleed is dat het om slachtoffers gaat die zich niet kunnen verweren, die machteloos staan ten opzichte van hun verzorgers. Het is goed dat we ons dit realiseren en het is dus niet verstandig om over het opheffen van de dierenpolitie alleen maar achteloos de schouders op te halen. Wellicht was het instellen van een gespecialiseerd op dieren gericht onderdeel van de politie geen verstandig idee. Maar dat mag ons er niet van weerhouden na te denken hoe de politie aandacht kan blijven schenken aan het voorkomen en opsporen van allerlei vormen van dierenleed. Dat kan op velerlei manieren. Het kan door het weer expliciet opnemen van dierenleed in het takenpakket van de wijkteams, of in de termen van de Nationale Politie robuuste basisteams. Maar mocht de politie hiervoor geen capaciteit willen of kunnen vrijmaken, zijn er ook andere oplossingen voor beschikbaar. Gemeenten en provincies kunnen buitengewone opsporingsambtenaren (de zogenaamde boa’s) aanstellen, die onder regie van de politie zich om dierenleed gaan bekommeren. Denk aan de huidige jachtopzieners. Maar de politie zelf kan vrijwilligers gaan werven die zich op dit specialisme gaan richten. Er zijn genoeg burgers beschikbaar die zich het lief en leed van dieren aantrekken. Met het werven van deze vrijwilligers kan de politie een signaal afgeven dat ook dierenleed haar niet onberoerd laat.

De Stichting Maatschappij, Veiligheid en Politie (SMVP) kan zich niet verenigen met de gedachte dat de dierenpolitie nu zo maar wordt opgeheven als daarvoor in de plaats niet op een andere manier aandacht wordt gegeven aan het onderwerp dierenleed.

21 reacties op “Wat na het opheffen van de dierenpolitie?

 1. Laat de Dierenpolitie bestaan! 500 Agenten is te veel maar de agenten die nu al getraind worden en al aan het werk zijn, hun werk laten doen. Er waren tenslotte VEEL medlingen dus niet voor niets!

 2. het is al erg genoeg dat mensen dieren mishandelen!!
  de zorg van ons mensen is juist een dier in zijn waarde te laten!!
  dus als de Dierenpolitie weer weg valt, dan word er weer niet naar om gekeken!!
  Dieren en mensen mogen niet meer de DUPE worden van bezuinigen!!
  er word al genoeg bezuinigd!!! dat gaat ten koste van!!!

 3. Alleen om de PVV een hak te zetten, moeten de dieren er nu onder lijden. Wat een kinderlijk gedrag van een stel mensen, die partijbelang boven het lot van dieren stellen. Ik schaam mij voor dit soort mensen, die van zichzelf zeggen dat zij de keuze van het volk uitdragen. Nee, ik zie een stel stampende kleine kinderen die lekker puh zeggen en hun tong uitsteken naar de PVV, maar wel over de ruggen van mishandelde dieren. Ik zou mij niet moeten schamen. Zij zouden dat moeten doen!

 4. Nu we zo’n stap genomen hebben om de dieren ook een beter leven te laten hebben met meer toezicht en hopelijk betere straffen op dierenmishandeling laat u dit dan AUB ook gewoon blijven! Hef de dierenpolitie niet op maar laat dit voort bestaan voor een beter leven voor de dieren!

 5. ook al zou de dierenpolitie maar uit een paar man bestaan, laat het a.u.b. door gaan.
  er is veel dierenleed en dat moet je niet willen in een beschaafd land.

 6. dierenwelzijn is naar mijn mening het best onder te brengen bij de dierenbescherming, leidt daar mensen op tot buitengewoon opsporingsambtenaar.

 7. De Dierenpolitie moet blijven. Ook al omdat het dagelijks blijkt dat “gewone”politieagenten weinig verstand van dieren hebben.

 8. De mensen die dit soort besluiten nemen, geven leiding aan ons land. Daar zouden we dus eigenlijk een voorbeeld aan dienen te nemen. Als we dat doen, dat voorbeeld volgen, dan gaan we dus managers en leidinggevenden krijgen die beleid gaan maken dat ze eigenlijk niet willen, maar dat ze toch doen omdat ze die ander nodig hebben. En zodra dan die ander z’n keutel intrekt, dan stoppen we er maar weer mee. Wat mij betreft mogen ze onze leiders die dit soort zaken doen, onmiddellijk op non actief zetten en nooit meer aan de bak laten komen. Zwabberbeleid, zwak, en dat alles over de rug van iets goeds. De dierenpolitie. OK, je kunt qua politiecapaciteit en waar je die voor inzet, er van alles van vinden, maar er kan niet ontkent worden dat het veroorzaken van dierenleed soms een direct verband hebben met misdrijven die diezelfde personen plegen.
  Wat mij betreft krijgen we dus gewoon die 500 collega’s voor de dierenpolitie. Hef maar een of ander ministerie op, daar hebben we er toch al genoeg van.

 9. Hadden we het eindelijk voor elkaar: de dierenpolitie, een instantie die het dierenleed, dat ook hier in Nederland nog aan de orde van de dag is, aanpakt. Het kan en mag toch niet gebeuren dat dit nu alweer ophoudt te bestaan. De dieren hebben bescherming nodig! Het kan toch niet zo zijn dat dieren leed wordt aangedaan (vaak nog bewust) en dat de straffen hier in Nederland echt een lachtertje blijven! Laten we ervoor pleiten dat er gedegen toezicht komt en blijft en dat mensen die dieren leed bezorgen ook bestraft worden zoals het hoort!

 10. Laat de dieren niet de dupe zijn van ons,het is en blijft inze taak om dieren te verlichtten die door onze soortgenoten worden mishandeld. Politics without the poli are just bloodsucking tics!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *