Veiligheidszorg

18 februari 2014

In bijgevoegde notitie vraagt de voorzitter van de SMV, prof mr Pieter van Vollenhoven, uw aandacht voor een veiligheidszorg die zich regelmatig voordoet bij vele (ernstige) gebeurtenissen of voorvallen in onze samenleving. Deze veiligheidszorg vloeit voort uit de onbalans die bestaat tussen de verantwoordelijkheid van de overheid voor veiligheid en die van de burgers, ondernemingen of organisaties.

Uw reacties en / of ervaringen op dit gebied zouden wij graag willen vernemen.

Deze notitie hebben wij eveneens voorgelegd aan de leden van de Tweede Kamer.

Klik hier voor de notitie.

4 reacties op “Veiligheidszorg

 1. Geachte heer van Vollenhoven,

  Na het lezen van de notitie komen bij mij drie vragen boven:
  1. Kan de Tweede Kamer verantwoordelijk gesteld worden voor het niet nakomen van afspraken omtrent het bewaken van veiligheid in de samenleving?
  2. Hoe komt het dat sommige inspecteurs totaal verschillende beslissingen nemen in gelijke gevallen en waarom verdwijnen sommige rapporten in de bureaula? Dat riekt naar corruptie.
  3. Naar aanleiding van de incidenten in Eindhoven en bij voetbalclub Buitenboys is de vraag of de overheid wel door heeft hoe zij moeten optreden. De roep om zware om voorwaardelijke straffen is groot.

  Als historicus, docent geschiedenis en docent godsdienst/levensbeschouwing discussieer ik met leerlingen over deze thema’s vanuit historisch en maatschappelijk perspectief. Leerlingen tussen 15 en 18 vinden dat er zwaarder gestraft moet worden. Daarnaast is het vertrouwen in de overheid geschaad door corruptie en bureaucratie. Recent bleek nog maar eens dat minister Plasterk niet goed weet wat er speelt binnen de AIVD. Dat baart ons grote zorgen.
  Daarnaast is het voor de overheid belangrijk in te zien dat de mentaliteit van burgers verandert. Het recht in eigen hand nemen wordt steeds meer als een legaal middel gezien om zichzelf te beschermen, wanneer overheid en politie dit onvoldoende doen. Het is daarom extra belangrijk dat de regering adequaat reageert op uw notitie.

  Ik hoop dat u iets aan mijn vragen en opmerkingen heeft.

  Met vriendelijke groet,

  drs. G.H.M.M. (Mark) Beumer, historicus
  Botsestraat 35
  6579 JA Kekerdom
  06-50241643
  http://www.markbeumer.eu

 2. Website RTV Rijnmond:
  “Burgemeester en wethouders en de gemeenteraad van Zwijndrecht vragen ProRail in een brief om de situatie op rangeerterrein Kijfhoek veiliger te maken. Er wordt gepleit voor betere bereikbaarheid van delen van het terrein voor hulpverleners en aandacht voor de vele druppellekkages op Kijfhoek.
  De brief is het gevolg van een uitspraak van de Raad van State. Die bepaalde vorige week dat veiligheidsregels voor Kijkfhoek op Europees niveau moeten worden vastgesteld. Andere, strengere regels die door de provincie Zuid-Holland op aandrang van de gemeente Zwijndrecht werden opgesteld zijn door de Raad van State vernietigd.

  201209880/1/A4.
  Datum uitspraak: 12 februari 2014
  AFDELING
  BESTUURSRECHTSPRAAK
  Uitspraak in het geding tussen:
  de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ProRail B.V., gevestigd te Utrecht,
  appellante,
  en
  het college van gedeputeerde staten van Zuid-Holland,
  verweerder.

 3. Geachte heer Van Vollenhoven,
  Wat u beschrijft komt in grote lijnen overeen met de opzet van systeemgericht toezicht zoals dat bv. door de Provincie Noord-Brabant is ontwikkeld (zie http://www.brabant.nl/systeemtoezicht), zij het dat de systeemeisen niet wettelijke verankerd zijn, maar in het toezichtsbeleid zijn opgenomen. Het aanspreken van bedrijven op de kwaliteit van hun risicobeheersing en borging van naleving van regels, is voor bedrijven vaak lastig maar leidt wel tot structurele verbeteringen van de risicobeheersing en het naleefgedrag.
  Met vriendelijke groet,
  Dr. M.A. de Bree
  Rotterdam School of Management Erasmus University

 4. Als inwoner van Dordrecht ben ik verontrust over de gevaren in de Drechtsteden door gevaarlijk goederentransporten door stedelijk gebied. Op aandringen van bewoners heeft uiteindelijk na aandringen van lokale bestuurders de prov. ZH. extra maatregelen voorgeschreven aan de beheerder van rangeerterrein de Kijfhoek in Zwijndrecht. Nu blijkt de Raad van State op verzoek van Pro-rail deze extra maatregelen te hebben verworpen omdat huidige maatregelen vanuit Europa voldoende zouden zijn. Pro rail weigert nu ‘uit budgettaire overwegingen’ niet te willen nadenken over aanvullende maatregelen. Omdat wij belasting betalen aan de Nederlandse staat voor maatregelen ter bescherming van onze veiligheid vinden wij, dat de aandeelhouders van Prorail -dezelfde Nederlandse staat- vinden wij het ongepast dat er zelfs niet wordt nagedacht over de besteding van veiligheidsmaatregelen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *