Uitreiking Publicatieprijs SMV

28 november 2013

Gisteren, woensdag 27 november, vond de uitreiking van de SMV Publicatieprijs 2013 plaats aan Marigo Teeuwen voor haar boek Verraderlijk gewoon.

In aanwezigheid van onder anderen enkele leden van de jury en van de leesgroep vertelde zij over haar passie voor het onderwerp van haar boek: de oververtegenwoordiging van jongeren met een licht verstandelijke handicap (‘LVG jongeren’) in het strafrecht. Marigo was zeer vereerd met de prijs, maar het gaat er haar in de eerste plaats om dat er aandacht komt voor de door haar beschreven problemen.

Tijdens het diner rond de prijsuitreiking werd uitgebreid gesproken over de dilemma’s die rond dit onderwerp spelen. Aan de orde kwamen vragen zoals: Wie beschermt deze LVG  jongeren, wie is verantwoordelijk?  Hoe zouden hulpverleners met hen moeten omgaan? Kunnen zij herkennen dat het om LVG jongeren gaat? Maar ook: hoe moet het strafrecht met hen omgaan? Marigo hoopt dat dit boek tot discussie zal leiden en uiteindelijk een rationeel sanctiebeleid voor deze kwetsbare groep.

Juryvoorzitter Ybo Buruma stelde voor om te kijken hoe we de discussie rond dit onderwerp kunnen voortzetten, bijvoorbeeld in de vorm van een expertmeeting.

Klik hier voor de laudatio van de jury, uitgesproken door juryvoorzitter Ybo Buruma.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *