Toekomst vrijwillige politie

10 september 2014

Tegelijk met de komst van de Nationale Politie begin 2013 heeft de Minister van Veiligheid en Justitie aangegeven dat het streven erop gericht is om in 2015 over 5.000 politievrijwilligers te beschikken. In Nederland zijn er in 2014 ongeveer 3.259 poltievrijwilligers actief.

De SMV en de Landelike Organisatie van Politievijwilligers (LOPV) zullen gezamenlijk een plan maken voor de toekomst van de vrijwillige politie. In dit plan zal – naast het streefgetal van 5.000 politievrijwilligers in 2015 – ook aandacht geschonken worden aan onder meer de rol en inzet van de vrijwillige politie, en de vraag hoe je de vrijwillige politie duurzaam aan de politieorganisatie kan binden.

Lees hier over de ontstaansgeschiedenis en de huidge situatie van de vrijwillige politie.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *