Tijd voor bezinning drugsbeleid

18 maart 2014

Drie problemen in relatie met drugs

Onlangs heeft de Stichting Maatschappij en Veiligheid (SMV), onder voorzitterschap van prof mr Pieter van Vollenhoven, een oriënterende achtergrondstudie verricht naar het drugsgebruik en drugsbeleid in Nederland. In deze studie wordt duidelijk dat er bij drugsgebruik drie problemen een rol spelen. In de eerste plaats is er een gezondheidsprobleem: drugsgebruik kan ernstige gevolgen hebben voor de gezondheid. Ten tweede is er een veiligheidsprobleem: het feit dat drugs verboden zijn, brengt verschillende vormen van criminaliteit met zich mee. En ten derde is er sprake van een inspanningsprobleem: het kost politie en justitie grote inspanningen om het gebruik van drugs te beheersen, gebruikers te helpen en de criminaliteit te bestrijden.

Bezinning op het drugsbeleid

Het drugsbeleid wordt sinds de jaren zestig van de vorige eeuw gekenmerkt door repressie. Geconcludeerd moet worden dat dit beleid níet heeft geleid tot een vermindering van het gebruik. Het tegendeel is waar: op mondiaal niveau is er al vele jaren sprake van een groei van het drugsgebruik. Daarnaast heeft de repressieve aanpak geleid tot een grote vlucht van de criminaliteit. De nadelen van de repressieve aanpak zijn groot!

Dezelfde conclusie is al terug te vinden in het rapport War on Drugs van de Global Commission on Drug Policy uit 2011. Deze commissie, bestaande uit onder anderen Kofi Annan, George Schultz en Paul Volcker, pleit in haar rapport dan ook voor bezinning met betrekking tot het huidige drugsbeleid.

Ook de SMV pleit in haar achtergrondstudie voor een discussie over alternatieven, gericht op het verminderen van het gebruik van drugs én het verminderen van de negatieve bijwerkingen van de huidige sterk strafrechtelijk gedomineerde aanpak.

Regulering van het drugsbeleid

De SMV stelt voor de discussie in eerste instantie toe te spitsen op het cannabisbeleid en coffeeshopbeleid in Nederland. Dit beleid is niet uit te leggen: aan de voordeur wordt de verkoop van cannabis gedoogd, terwijl aan de achterdeur van coffeeshops de aanvoer van cannabis wordt bestreden. Het voorstel van de SMV is om serieus te kijken naar een beleid rondom regulering, zoals onder andere ook wordt bepleit in het Manifest Joint Regulation dat op 31 januari 2014 door een veertigtal gemeenten is opgesteld, met als initiatiefnemers onder anderen Paul Depla, burgemeester van Heerlen, Victor Everhardt, wethouder van Utrecht en Rob van Gijzel, burgemeester van EIndhoven.

In het manifest wordt gepleit voor:

–          Het vooropstellen van de volksgezondheid,

–          legaliseren van gecertificeerde coffeeshops, door het certificeren en reguleren van de cannabisteelt,

–          repressief aanpakken van niet gecertificeerde en gereguleerde cannabisteelt, en

–          een strengere aanpak van de georganiseerde criminaliteit achter de illegale teelt.

De Minister van Veiligheid en Justitie houdt echter onverkort vast aan het huidige beleid (zo bleek onlangs tijdens een vergadering van de Tweede Kamer commissies van Veiligheid en Justitie, en Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d.19 februari 2014). De behoefte aan regulering die op lokaal niveau wordt gevoeld, wordt op centraal niveau afgewezen.

Ook de korpsleiding van de Nationale Politie heeft onlangs in een notitie aan de regionale korpsen laten weten tegen het gedogen van wietteelt te zijn, met een wel heel curieus argument, namelijk: het argument dat criminelen legale kwekerijen zouden kunnen overvallen. De SMV zou liever zien dat de politie de criminelen aanpakt!

De SMV pleit voor een nadere discussie, met aandacht voor de voor- en nadelen van het huidige en van een alternatief cannabisbeleid in Nederland.

Klik hier voor de orienterende achtergrondstudie van de SMV.

 

13 reacties op “Tijd voor bezinning drugsbeleid

 1. Het is onbegrijpelijk dat Nederland nog steeds Cannabis als een groot gevaar ziet. Er zijn al 2 generaties met Cannabis groot geworden en echte nadelen doen zich niet voor of kunnen niet aangetoond worden. Maar toch blijft Justitie maar hameren op de gevaren. Vergetende dat juist Justitie het aan zwengelen van de criminele tak mbt Cannabis is. Door het verbod en de jacht op wietkwekers zijn er criminele bendes ontstaan die er nu grof geld mee verdienen. En de belasting betaler met hoge kosten opzadelt. En als het nu een beetje succes had , zou je de kosten nog kunnen goedpraten. Maar zelfs de Politie geeft toe dat het dweilen met kraan open is. Bovendien worden er onnodig mensen de criminaliteit ingesleurd die er normaal gesproken nooit ingekomen zouden zijn.
  Al met al een falend beleid , wat door een minister Opstelten word verdedigd op een asociale arrogante eigenwijze ondemocratische manier.

 2. Helemaal eens met de inhoud van bovenstaande.
  Het kan niet zo zijn dat aan de argumenten en pleidooi in het manifest zo achteloos voorbij wordt gegaan.
  En ik hoop dan ook dat het manifest de nodige aandacht, respect en grote waarde hiervan wordt gegeven.
  Hierbij wens ik iedereen die zich hiervoor inzet dan ook heel veel succes met het realiseren van een normaal beleid hierin.
  Als het in Amerika kan moet het hier zeker ook kunnen.
  Immers, alles wat uit Amerika komt wordt hier klakkeloos overgenomen.
  Dus waarom niet die, daar wel (weliswaar nog in kleine opzet, maar groeiende), regulering van softdrugs.

  Loes

 3. Harddrugs kunnen een psychose opwekken, cannabis kan bij herhaald gebruik leiden tot een blijvende of terugkerende psychose , dan is het schizofrenie. Zo “soft” is cannabis niet. Over deze gevaren zou veel meer voorlichting gegeven moeten worden. Dan hoop ik op minder gebruik bij gecontroleerd vrijgeven, want repressie helpt inderdaad niet.

 4. Chappeau voor deze heldere en correcte weergave van de werkelijkheid. Al vele jaren probeer ik met vele anderen het hiaat aan de kaak te stellen, en steeds worden we met kluitjes het riet in gestuurd. Het is m.i. interessant om met uw team door te zoeken naar de achterliggende redenen van het vasthouden aan het halfslachtioge verbodsbeleid. De overheid laat een ongelofelijke hoeveelheid belastinggeld liggen met het huidige beleid, en wringt zich continu in de meest onlogische bochten om het te verantwoorden:
  – de 15% THC maatregel is frauduleus tot stand gekomen
  -de aanname dat 80% voor export bestemd zou zijn is een willekeurig getal
  – de 250 meter afstand van een school is bewezen ineffectief
  – 500 gram voorraad in een shop is vragen om problemen
  – coffeeshops mogen tot de dag van vandaag niet zelf hun wiet keuren
  – u geeft zelf het vervreemde argument dat criminelen de legale kwekerijen aan zouden vallen, en zo zijn er nog legio.

  Het mag daarnaast gezegd dat ook andere drugs gebaad zouden zijn bij een regulerende aanpak. Een vierjarige HBO studierichting over drugs zou Nederland niet misstaan.

  Ik ben blij dat u zich met het onderwerp bemoeid. Veel succes gewenst

 5. Ik ben blij dat de discussie over dit onderwerp goed loskomt.
  Wat is de overlast die nu voorkomt uit het blowen door jongeren? Ik weet uit ervaring met jongeren dat die in het uitgaans circuit minimaal tot niets is. Waar is men bezorgd over? Dat de planten versneld groeien door middel van groeimiddelen die slecht zijn voor de gezondheid. De hoeveelheid thc wordt door verbeterde kweek steeds hogen en dus verslavender. We hebben te maken met een grote bevolkingsgroep die blowt. Het kan toch niet zo zijn dat deze groep “vogelvrij” is. We hebben verantwoordelijkheid als gemeenschap door de gezondheid te bewaken, de criminaliteit te bestrijden en daar prioriteit aan te geven.
  Waar wij als gemeenschap ons echt zorgen over moeten maken is GHB. Deze chemische vloeistof is zo eenvoudig te maken en nog verslavender dan Heroine.
  Legalisering van weed gebruik en telen doen!

 6. Ik heb me via het toenmalige SMO (Stichting Maatschappij & Onderneming) intensief bezig gehouden met het voorkomen van drugsgebruik door jongeren. Dit gebruik had erg veel te maken met z.g. peer-pressure. Jongeren zijn erg gevoelig voor andere jongeren in de pubertijd. Daarnaast zijn ze in die fase van het leven erg gevoelig voor verboden. Die stimuleren het overtreden van het verbod. We hebben toen een methode geïntroduceerd die erg veel lijkt op wat de AA doet. In de huidige discussie over drugs en dus hier ook hoor ik niets over effectieve preventie: http://hans.wyrdweb.eu/about-addiction/

 7. Betreffende: Het pappen en nat houden van het gebruik van dsrug die onze jeugd stap voor stap meer en meer beschdigd soms omhetstelbar en de crimenelen bijna vrijspel hebben met ons gedoog systeem.

  Mogelijke oplossing kan zijn om eens goed te onzoeken en bezien wat bruikbaar is voor NL n.m. Singapore(ik kom daar 44 jaar) niet dat wij de doodstraf voor criminelen moeten gaan toepassen mar met andere maatrregel heeft Singapore veel succesen behaald, geen drugspobleem met de jeugd, hoogstmogelijke veiligeheid door afwzigheid van drugs crimenelen enz.
  Misschien is het toch gewenst om over schutting te kijken bi Singapore.
  Alvast succes gewenst Dries Blommers

 8. Ik heb de ontwikkeling t.a.v. het drugsbeleid vanaf 1969 van dichtbij meegemaakt. In eerste instantie in de gemeente Maastricht en vanaf 1994 (reorganisatie politie) in Limburg-Zuid.
  Anno 1969 werden de buitenlanders die in die tijd in de volksbuurten woonden en in de fabrieken werkten, gewoonweg gastarbeiders genoemd. Als politieman kwam ik weinig in aanraking met deze mensen uit verre landen. Het waren hard werkende mannen die voor hun gezinnen zorgden. Criminaliteit onder deze bevolkingsgroep kwam nauwelijks voor.
  In de jaren negentig waren de meeste kinderen uit dit milieu volwassen geworden, als tweede generatie allochtonen werden zij opeens geconfronteerd met een zich in een razend snel tempo ontwikkelende samenleving. Hun ouders hadden meestal niet gestudeerd, zij konden alleen werken en voorzagen zich zodoende in hun levensvoorziening als ongeschoolde fabrieksarbeider.
  Hier en daar ontspoorden kinderen uit die gezinnen en als politieman kreeg ik daar dan mee te maken. Er waren in die tijd veel problemen met drugshandelaren en- gebruikers. Autochtonen en allochtonen ontwikkelden een levendige handel in verdovende middelen en mensen die niet sterk in hun schoenen stonden lieten zich meeslepen in deze wereld, als gebruiker of als dealer. Beide groepen zorgden voor veel narigheid en overlast. Het foute gedrag werd in statistieken verwerkt en er ontstond een beeld dat de buitenlanders zwaarder vertegenwoordigd waren dan de Nederlanders. In de aantallen klopte dat beeld niet, wel in de verhouding tussen beide partijen.

  De buitenlander werd een soort zwart schaap voor zowat alles wat er fout ging binnen de samenleving. De zondebok werd gewoon gecreëerd, de negatieve beeldvorming was meestal gebaseerd op onderbuik gevoelens.
  Als politieman had ik het gemakkelijk, want ik hoefde die buitenlanders die voor zoveel narigheid en criminaliteit zorgden maar te arresteren en op te sluiten.
  Het aantal allochtone criminelen nam in een schrikbarend tempo toe, in de volksbuurten werden ze soms een plaag. De autochtone crimineel werd door politiek, bestuurders en politieleiding naar de achtergrond verdrongen, de aandacht voor deze groep verslapte ofschoon ook deze mensen veelvuldig voorkwamen in de statistieken. Ik heb jarenlang met grote autochtone families uit volksbuurten te maken gehad, ze vulden hun dagelijkse leven in feite alleen maar met criminele activiteiten, m.n. drugshandel.
  De allochtone cijfers in tientallen onderzoeksrapporten werden echter vet gedrukt om maar vooral aan het eigen volk duidelijk te maken dat daar een groot probleem lag.
  Steeds meer buitenlandse families lieten gezinsleden overkomen om zich hier te herenigen en samen verder te leven, kinderen werden hier geboren. Met name het gedrag van veel jongeren uit die tweede en derde generatie ontwikkelde zich van vervelend en irritant tot schofferend en obstinaat, om in de jaren negentig uit te groeien tot agressief en gewelddadig, zeker tegenover autoriteiten. Vooral binnen de drugshandel was deze groep oververtegenwoordigd. Het gezag ontwikkelde zich evenredig met de strijd tegen dat gedrag. Harder optreden was het adagium, zwaarder straffen en opsluiten in kampen, riepen politici, die meestal niet gehinderd werden door enige kennis van zaken. Dit tot ergernis van de politie die dagelijks het gevecht aanging tegen de uitwassen in de samenleving.

  Je zou maar wonen in een buurt die bijna elke dag te maken had met ernstige overlast van groepen jongeren, die alleen maar uit waren op de confrontatie met politie, passanten steevast lastig vielen of zich bezig hielden met drugshandel.

  Nu zijn we in een tijdperk aangeland, waarin steeds vaker de roep klinkt om legalisering van de wietteelt. Binnen de politiewereld leeft die gedachte ook wel, tenminste onder het “werkvolk” dat dagelijks te maken heeft met wietplantages, de overlast en de toenemende (georganiseerde) criminaliteit. Ik begrijp ook wel de opmerking dat criminelen de legale praktijken zouden kunnen overvallen. Waar geld wordt omgezet loop je dat risico.

  Of dit probleem ooit adequaat kan worden aangepakt of opgelost? Ik weet het niet. Ik ben intussen gepensioneerd. 43 Jaar lang mocht ik de ontwikkeling op drugsgebied van dichtbij meemaken.

  Jacques
  http://www.deblauwediender.nl

 9. Met de aanvang van het gedoogbeleid mbt soft drugs, zijn we op glad ijs gegaan. Voor het welzijn van onze jeugd, pleit ik voor een totaal verbod op soft drugs, zowel bij voor als achterdeur. Het is inmiddels allang duidelijk dat het wel degelijk verslavend is. Dat het hoge THC gehalte, de zgn soft drugs gelijk schakeld met hard drugs. Iedereen die verslaadf is aan hard drugs, is ooit begonnen met soft drugs.

  Voor mensen die om medische gronden er wel bij varen, het verstrekken via de apotheek, volgens de reguliere weg. Ook die teelt kan dan legaal

  Wijkagent
  Willem van Egmond

  • Juist. Waar denkt u dat ‘de jeugd’ zijn wiet gaat halen bij een totaal verbod?
   Precies, bij diezelfde persoon die nu ongecontroleerde amfetamine, XTC en cocaïne aangelengd met pijnstillers en waspoeder verkoopt. Die zal vast blij zijn dat ‘ie er nog een handeltje bij krijgt.

   Hoewel ik hem niet volledig waar acht, kan ik me op zich best verplaatsen in de stelling dat iedereen die verslaafd is aan hard drugs, ooit is begonnen met soft drugs. Maar op deze manier werk je dat volgens mij alleen maar in de hand.

   Stelt u zich nu eens een wereld voor waar alle verantwoordelijk te gebruiken drugs gelegaliseerd zouden zijn, en hier vanaf de 1e klas van de middelbare school goede voorlichting over wordt gegeven bij het vak gezondheid en verzorging.
   Wat is het, hoe werkt het, wat doet het met je in de positieve en negatieve zin, en wat zijn de eventuele schadelijke effecten (op de lange termijn), zeker die wanneer het wordt gebruikt vóór een volwassen leeftijd. Goede voorlichting geldt natuurlijk zeker voor de drugs die nog wél illegaal zijn, met duidelijke beargumentering waarom dit zo is en dat het echt niet verstandig is om hieraan te beginnen. (bijv. PCP, crystal meth..)

   Natuurlijk zit er een leeftijdsgrens op van minimaal 18, voor sommige misschien zelfs 20 of 24.

   De drugs zelf zijn van gecertificeerde kwaliteit en te verkrijgen bij de apotheek of soortgelijke instantie, wellicht met registratie op ID (ook gelijk handig voor geaccepteerde drugs als pijnstillers en andere medicijnen die daar nu al verkrijgbaar zijn). Hier is ook gratis informatie op te vragen, misschien zelfs verplicht bij de eerste keer kopen van een bepaald product.
   Wanneer er vaak een bepaalde hoeveelheid wordt overschreven kan er automatisch een brief worden verstuurd met aanvullende informatie, en de melding dat als deze hoeveelheid consistent (of meer) blijft worden gebruikt de persoon wordt uitgenodigd voor een gesprek bij een kliniek of psychiater e.d.

   En ja, misschien stijgt het drugsgebruik hiermee wel wat onder de bevolking. Maar dan in ieder geval wél op een verantwoorde manier.
   Gevallen dat jongeren op een feest doodgaan omdat ze 10+ pillen hebben gevreten of dat er iemand uit een raam springt na het eten van paddo’s omdat ze dachten roze olifantjes te gaan zien maar het toch iets anders uitpakte zullen tot een absoluut minimum worden beperkt.
   En de illegale markt overigens ook, omdat de prijzen voordeliger zullen zijn en het dus niet interessant meer is om er zoveel moeite voor te doen.

   Het punt blijft natuurlijk dat dit voorbeeld op punten als bijv. leeftijdscontrole niet helemaal waterdicht is. Het kan natuurlijk nog steeds worden doorverkocht aan anderen of minderjarigen. Helaas zijn er nu ook zat jongeren van 13 of 14 die al aan de XTC zitten, illegaal of niet. Maar ik geloof dat dit met goede voorlichting ook voor het grootste deel voorkomen kan worden.

 10. Het stuk ‘Alternatieven voor de aanpak van drugs’ met plezier en grotehndeels met instemming gelezen. Zie hier enkele kleine op- en aanmerkingen.
  . Ik begrijp dat de aard en omvang van het drugsgebruik en de ontwikkelingen daarin per land niet afhangen van het beleid. Maar waar hangt het dan wel vanaf? De lezer zou hier toch iets over nationale voorkeuren of modes onder het consumentenpubliek voor in de plaats willen zien.
  . Jullie willen naar een rationele gedachtenwisseling over drugs. Wanneer het beleid echter door irrationaliteiten wordt ingegeven (en dat is op tal van punten zo) dan zou je die tich moeten identificeren en met je argumentetatie onschadelijk maken.
  . Ik heb veel schattingen van de opbrengst uit illegale drugshandel gezien en ik weet dat het vaak een kwestie is van berekeningen op de achterkant van sigarendozen en nattevingerwerk, maar de 100 miljoen op p. 18 is een veel lager bedrag dan ik pooit ben tegengekomen. Dit getal zou je moeten onderbouwen.
  . Het stukje over de drooglegging is niet volledig geïnformeerd. Voor zover daar een les uit te trekken valt (maar kan dar ooit met historische feiten?) is het dat de bedoeling niet werd gehaald. Het ging niet zozeer tegen het drankgebruik, maar om de misstanden in de teveernen. Dit waren de plaatsen waar zich allerlei zaakjes afspeelden die men (de anti temperance movemnet) onacceptabel vond: prostitutie, gokken, dagloners werven, geld lenen etc. De kroegen moesten dicht. Deze doelstelling werd niet gehaald, in tegendeel. Maar het niet verwachte effect was een vebetering van de volksgezondheid. Dat wordt meestal uitgedrukt in het aantal sterfgevallen als gevolg van levercirrose. Welnu, dit daalde spectaculair.

 11. The War on Drugs hebben we allang verloren.

  Uit een artikel in de Volkskrant:
  ‘Nooit in de geschiedenis zijn de maatschappijen erin geslaagd de verslavingen uit te roeien’, schreef Pablo Escobar in zijn ‘overpeinzingen’ over het enorme succes van de cocaïnehandel. En de strijd tegen de handel in verdovende middelen is op voorhand verloren. Nooit zullen de begrotingen noch aantallen agenten beschikbaar voor de strijd voldoende zijn, want twee factoren samen maken de cocaïne tot een schitterende en niet te stoppen business: cocaïne is verslavend en cocaïne is verboden. De enige manier om de handel om zeep te brengen, concludeerde Escobar, is deze legaliseren..”

  In sommige Latijns Amerikaanse landen, en ook in enkele Amerikaanse staten, hebben ze al begrepen dat The War on Drugs dweilen met de kraan open is. Wij in Nederland, inclusief de Korpsleiding, denken in onze naïviteit dat we die oorlog nog kunnen gaan winnen. Het is een kwestie van tijd tot Amerika, die oorlog is begonnen, zich gewonnen geeft.

 12. Ahum, Eerst even vaststellen dat er twee (2) gevaarlijke verslavende HARD-drugs gelegaliseerd zijn zonder grondig wetenschappelijk onderzoek naar de schadelijkheid voor de mens ! Alcohol en Tabak ……
  De problemen met deze twee (2) stuks legaal gemaakte schadelijke verslavende HARD-drugs blijven gewoon dagelijks doorgaan, met dank aan onze minister Ivo (Korsakov en FAS).

  Er in gerommeld door internationale regeringen alleen voor geld:
  http://www.ethesis.net/drinken/drinken_voorwoord.htm
  http://www.ethesis.net/drinken/drinken_inhoud.htm
  http://www.ethesis.net/drinken/drinken.htm —–Dit is “het” verhaal
  http://www.ethesis.net/drinken/drinken_bibliografie.htm
  of googlen op “Lidmaatschap van een vereniging en sociale druk” of “Thesis drinken”

  Jullie moeten ONS vertrouwen, Wij zijn de Regering (hik ?) Nee hoor het is legaal en helemaal niet schadelijk (als je het niet weet !) internationale anti-alcoholverdrag, internationale anti-rookverdrag

  Deze leest duidelijk http://pantanova.nl/toepassingen/medisch

  Vergelijking van 20 substanties door 20 wetenschappers op gevaarlijkheid voor de mens.
  Is Alcohol Worse Than Extasy? 2008 49:21 http://www.youtube.com/watch?v=_54vRNqM4K0

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *