Er is meer dan Holleederleed

21 november 2011 - Bob Hoogenboom, samen met Archie Barneveld, Crimelink “De middelen van justitie zijn schaars. Er is meer misdaad dan justitie. Daarom moet goed worden beredeneerd waar de vervolging op wordt gericht. […] lees meer.

Humor en ’telling stories’ als wapen

27 oktober 2011 - Bob Hoogenboom Humor kan veel meer zijn dan het ingeblikte gelach in de televisieshows waar we dagelijks naar kijken. Humor kan ook een wapen zijn. Humor kan worden gebruikt om […] lees meer.

Column Bob Hoogenboom

04 augustus 2011 - Iedere maand verzorgt prof. dr. Bob Hoogenboom een vaste column op de website van de Stichting Maatschappij, Veiligheid en Politie (SMVP). Hij doet dat in zijn hoedanigheid van hoogleraar Politiestudies […] lees meer.

Moet criminele burgerinfiltratie weer tot de mogelijkheden behoren?

01 april 2011 - Bob Hoogenboom, samen met NN, recherchekundige, werkzaam in de opsporing Kennelijk keert het tij na de traumatische ervaringen die in het begin van de jaren negentig van de vorige eeuw […] lees meer.